Viktoriia Omelnytska Омельницька Вікторія Олексіївна
Viktoriia Omelnytska Омельницька Вікторія Олексіївна
Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельно-ресторанної справи
Verified email at donnuet.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Сутність та класифікація видів гастрономічного туризму
ВО Омельницька
Приазовський економічний вісник 1 (1 (06)), 15-20, 2018
32018
Сучасний стан ринку послуг гастрономічного туризму України
ВО Омельницька, ВА Омельницкая
Економічні студії 1 (2 (20)), 121-126, 2018
22018
Гастрономічний туризм, як окремий вид у туризмі: поняття, сутність, класифікація
В Глушко
Тематичний збірник наукових праць ТОРГІВЛЯ І РИНОК УКРАЇНИ, 2016
22016
Дослідження та вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна
ОО Сімакова, ЮМ Коренець, ВО Глушко
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Класифікація видів гастрономічного туризму
ВО Омельницька
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2018
2018
Дослідження впливу важких металів на хлібопекарні властивості пшеничного борошна
ОО Сімакова, ЮА Горяйнова
Обладнання та технології харчових виробництв, 39-46, 2018
2018
Аналіз світового ринку послуг гастрономічного туризму
ВО Омельницька, ВА Омельницкая
Молодий вчений 1 (9 (61)), 506-511, 2018
2018
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПОСЛУГ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
ОВ О.
Науково-практичний журнал Економічні студії, 121-126, 2018
2018
Вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна
ОО Сімакова, ІА Назаренко, ВО Омельницька
Обладнання та технології харчових виробництв, 25-31, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГОГО СПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
В Глушко
ББК 65.9 (4Укр)-55 І 73, 51, 2016
2016
Вдосконалення системи інформаційного забезпечення розвитку туристичної галузі України
ВО Глушко
ВІСНИК Донецького національного університету економіки і торгівлі імені…, 2016
2016
СВІТОВИЙ РИНОК РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ
ВО Омельницька, ЮВ Зайченко, ДВ Коломієць
Редакційна колегія, 100, 0
ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ
Р Митчелл, Д Хендерсон, Ю Лін, Т Пірсон, Л Кей, Е Маслова, ...
СЕРВІСНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ: ПРАВОВИЙ ТА…, 0
Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку: тези Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.(16 березня 2018 р.).—К.: КНЕУ, 2018.—217 с.
БМ Данилишин, ОК Шафалюк, ВВ Пилипів
ВИКОРИСТАННЯ СУХОЇ СУМІШІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НАПІВФАБРИКАТУ З КАРТОПЛІ
РП Никифоров, ВО Глушко
Організаційний комітет, 515, 0
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
ВО Глушко
Організаційний комітет, 203, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16