Світлана Лось
Світлана Лось
УкрНДІ лісового господарства і агролісомаліорації ім. Г.М. Висоцького
Подтвержден адрес электронной почты в домене uriffm.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні підходи до оцінки об'єктів збереження генофонду листяних деревних порід in situ та їх сучасний стан у лівобережному Лісостепу України
РТ Волосянчук, СА Лось, ЛО Торосова, ТЛ Кузнєцова, ЛІ Терещенко, ...
Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць.–Харків: Вид-во УкрНДІЛГА …, 2003
212003
Постоянная лесосеменная база основных лесообразующих и интродуцированных пород Украины на селекционно-генетической основе
ІМ Патлай, ПІ Молотков, ЮІ Гайда, НІ Давидова, ПТ Журова, ...
141994
Аналіз 15-річної динаміки інтенсивності цвітіння і плодоношення клонів дуба звичайного на північному сході України
СА Лось
Український ордена" Знак Пошани" НДІ лісового господарства та …, 2008
82008
Генетична мінливість показників росту півсібсів Quercus robur L. у випробних культурах західного Поділля
ЮІ Гайда, CA Лось, ЛІ Терещенко, РМ Яцик, ІС Нейко, АФ Ольховський
Науковий вісник НЛТУ України 20 (2), 2010
52010
Особенности биологии плодоношения украинских сортов фундука в условиях северо-восточных районов Украины
СА Лось
Автореф. дис.... канд. с.-х. наук, 1992
51992
Concept for the conservation and sustainable use of forest genetic resources in Ukraine
LSA Krynytskyi H. T., Hayda Yu. I., Yatsyk R. M., Parpan V. I.
Науковий вісник НЛТУ України. т. 27, № 8 Львів, 2017. С. 37-44. 27 (8), 37-44, 2018
3*2018
Оцінка другого покоління міжвидових гібридів дуба СС П’ятницького
ПП Бадалов, КП Бадалов, СА Лось
Український ордена" Знак Пошани" НДІ лісового господарства та …, 2008
32008
Seed orchards in Ukraine: past, present and prospects for the future
MV Hayda Y., Los S., Yatsyk R., Tereshchenko L., Shlonchak G., Mytrochenko V ...
Folia Forestalia Polonica 61 (4), 284-298, 2019
2*2019
Результати дослідження перших в Україні випробних культур сосни звичайної
ЛСА Терещенко Л.І., Самодай В.П.
Лісівництво і агролісомеліорація, 128-136, 2012
2*2012
Збереження in situ генофонду листяних видів деревних порід у Криму
РТ Волосянчук, СА Лось, ЛІ Терещенко, ВГ Григорьєва, ТВ Орловська, ...
Український ордена" Знак Пошани" НДІ лісового господарства та …, 2009
22009
Методичні підходи до вивчення індивідуальної мінливості дуба звичайного (Quercus robur L.) за морфологічними ознаками жіночих репродуктивних структур
СА Лось
Український ордена" Знак Пошани" НДІ лісового господарства та …, 2009
22009
Оцінка ростових показників однорічних клонів тополі та верби на короткоротаційній плантації у Харківській області
НК Куцоконь, ЛВ Худолєєва, СА Лось, НЮ Висоцька, ЛО Торосова, ...
Біологічні студії, 55-64, 2018
12018
RESULTS OF 50-YEAR TESTING OF PROGENIES OF ENGLISH OAK PLUS-TREES AND BEST TREES
S Los
Лісівництво і агролісомеліорація, 3-11, 2016
12016
Адаптаційна здатність та особливості росту підвидів сосни жовтої (Pinus ponderosa L.) у географічних культурах в умовах Харківщини
ІС Нейко, СА Лось, ОМ Плотнікова
Науковий вісник НЛТУ України 26 (1), 2016
12016
Результати відбору плюсових дерев сосни і дуба в рівнинній частині України та в Криму у 2010–2014 рр.
СА Лось, ЛІ Терещенко, ГА Шлончак, ВП Самодай, ІС Нейко
Лісівництво і агролісомеліорація, 139-147, 2015
12015
Дослідження представників роду Роpulus за морфологічними ознаками
ЛО Торосова, НЮ Висоцька, СА Лось, ТВ Орловська, ІВ Золотих
Лісівництво і агролісомеліорація, 148-157, 2015
12015
Сучасний стан і перспективи розвитку лісової селекції в Україні
ВП Ткач, СА Лось, ЛІ Терещенко, ЛО Торосова, НЮ Висоцька, ...
Лісівництво і агролісомеліорація, 3-12, 2013
12013
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ ГІБРИДІВ ДУБА СЕЛЕКЦІЇ СС П’ЯТНИЦЬКОГО
CA Лось, ГБ Гладун, ЮГ Гладун, ВП Кравчук, AM Борсук, ВГ Григорьєва
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
1*2010
Селекция и сортоиспытание дуба на Украине
ІМ Патлай, ЮІ Гайда, СА Лось, РМ Яцик
Гомель, 1998
11998
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВИДОВИЙ СКЛАД ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ ДП «БАЛАКЛІЙСЬКИЙ ЛІСГОСП»
С Лось, Л Терещенко, С Коновалов
Редакційна колегія, 79, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20