Follow
Вероніка Ярмак доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу слов'янських мов
Вероніка Ярмак доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу слов'янських мов
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Поэзия ХХ века: слово, текст
ЮС Лазебник, ВИ Ярмак
мир.–К.: Наукова думка, 1992
251992
Изучаем украинский язык: Самоучитель
ВІ Ярмак
Lybid, 1996
141996
Изучаем украинский язык. Самоучитель / Под. ред. В. М. Русановского. – 4 изд., испр. и доп.
ЯВИ Жлуктенко Ю. А, Карпиловская Е. А.
Москва: Муравей, 2004
52004
Изучаем украинский язык: Самоучитель под ред. ВМ Русановского.-изд. 4-е, испр. и доп
ЮА Жлуктенко, ЕА Карпиловская, ВИ Ярмак
52004
Украјинско-српска контрастивна језичка истраживања
ЉВ Поповић, В Јармак
Лінгвістичні студії, 36-45, 2010
42010
Питання методики викладання мови та теорії перекладу в науковій спадщині академіка ЛА Булаховського у контексті актуальних проблем сьогодення
ВІ Ярмак
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка…, 2009
32009
Актуални методолошки проблеми наставе српског jезика као страног за студенте почетнике у Украjини
В Jармак
Славистика 5, 245-255, 2001
32001
Стилістичні функції термінології в сучасній українській поезії
ВІ Ярмак
Семасіологія і словотвір: Зб. наук. праць.–К.: Наукова думка, 83-87, 1989
31989
Семантичний діапазон плюсквамперфекта в романі Драґослава Михаїловича „Коли цвіли гарбузи” та в його перекладі українською мовою
В Ярмак
Українсько-сербський збірник „Украс”, 44–55, 2008
2*2008
Сучасна поетична колористика (Міжслов’янські лінгвістичні паралелі)
ВІ Ярмак
Мова і культура. Наук. видання 4 (8), 60-68, 2005
2*2005
Проблеми усменог превођења
В Jармак
Зборник радова научног састанка слависта у Вукове дане 34 (1), 271–281, 2005
22005
Перспективе и резерве унапређивања експерименталних метода наставе српског jезика као страног у билингвалноj украjинскоj средини
В Jармак
Научни састанак слависта у Вукове дане. Зб. научн. радова 31 (1), 249–259, 2003
22003
Інтерференція на рівні міжмовних омонімів: методологічний аспект (на матеріалі викладання сербської, української та російської мов)
БІП Ярмак, Вероніка Іванівна
Мова і культура (Наук. журнал), 12‒23, 2001
2*2001
Інтерференція на рівні міжмовних омонімів: методологічний аспект (на матеріалі викладання сербської, української та російської мов)
БІП Ярмак, Вероніка Іванівна
Мова і культура. Наук. видання 3 (3), 12‒23, 2001
2*2001
Особине промене и асимилациjе лексике страног порекла у савременом српскохрватском jезик
В Jармак
Књига резимеа 26. Међународног научног састанка слависта у Вукове дане, са…, 1996
2*1996
Семантико-експресивний потенціал концепту син” у сербських, російських і українських фразеологізмах та пареміях
ВІ Ярмак
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка…, 2012
12012
Время и творческое наследие академика ЛА Булаховского
ВИ Ярмак
Русский язык и литература в учебных заведениях, 23-31, 2009
12009
РЕЛЕВАНТНІ АСПЕКТИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЛЕКСИКИ В ПІДРУЧНИКАХ СЕРБСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН (ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ)
ВІ Ярмак
ВІСНИК, 240, 2009
12009
ДЕЯКІ СПЕЦИФІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНИХ ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ З УРАХУВАННЯМ ПРАКТИЧНОГО БІЛІНГВІЗМУ АУДИТОРІЇ
ВІ Ярмак
ВІСНИК, 230, 2009
12009
Проблема передачі претеритів в перекладах українського поетичного дискурсу сербською мовою
ВІ Ярмак
Мова і культура. (Наук. щорічний журнал). 3 (8), 356-365, 2005
1*2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20