Подписаться
Міщенко В.І. Мищенко В.И. Mishchenko V.I. Mischenko V.I.
Міщенко В.І. Мищенко В.И. Mishchenko V.I. Mischenko V.I.
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Енциклопедія банківської справи України
ВС Стельмах, АМ Мороз, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, ін.
К.: Молодь, Ін Юре, 2001
442*2001
Банківський менеджмент: підручник / за ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка
ОА Кириченко, ВІ Міщенко, ВП Щербань, ІВ Гіленко, ін.
К.: Знання, 2005
343*2005
Банківські операції: підручник
ВІ Міщенко, НГ Слав'янська, ОГ Коренєва
К.: Знання, 796, 2007
277*2007
Банківська енциклопедія
СГ Арбузов, ЮВ Колобов, ВІ Міщенко, СВ Науменкова
К.: ЦНД НБУ, Знання, 2011
252*2011
Фiнанси України: iнституцiйнi перетворення та напрями розвитку
IЯ Чугунов, ЯЯ Дьяченко, ВI Мiщенко
201*2009
Управління валютними ризиками
ВА Ющенко, ВІ Міщенко
К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998
1341998
Грошово-кредитна політика в Україні/ВС Стельмах, АО Єпіфанов, НІ Гребеник, ВІ Міщенко/за ред. ВІ Міщенка
ВС Стельмах
К.: Т-во Знання, КОО, 2000
122*2000
Базель ІІІ: нові підходи до регулювання банківського сектору
В Міщенко, А Незнамова
Вісник національного банку України, 4-9, 2011
1182011
Валютне регулювання
ВА Ющенко, ВІ Міщенко
Київ: Т-во “Знання”, КОО, 1999
118*1999
Системи регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн
СВ Науменкова, ВІ Міщенко
К.: Національний банк, Університет банківської справи, 2010
113*2010
Ліквідність банківської системи. Науково-аналітичні матеріали. Вип. 12/ВІ Міщенко та ін
ВІ Міщенко, АВ Сомик, ін., Л банківської системи України
К.: Національний банк України, 2008
111*2008
Монетарний трансмісійний механізм в Україні: науково-аналітичні матеріали.–Вип. 9
ВІ Міщенко, ОІ Петрик, АВ Сомик, РС Лисенко
К.: Центр наукових досліджень НБУ України, 2008
110*2008
Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін
ВС Стельмах, ВІ Міщенко, РС Лисенко, СВ Міщенко, інші
К.: Центр наукових досліджень НБУ, УБС НБУ, 2009
109*2009
Банківський нагляд: Навч. посіб
ВІ Міщенко, АП Яценюк, ВВ Коваленко, ОГ Коренєва
К.: Знання, 2004
1052004
Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку
ВМ Опарін, ВМ Федосов, СВ Науменкова, СВ Міщенко, ВІ Міщенко, ін.
К.: КНЕУ, 2016
98*2016
Реструктуризація кредитів в умовах кризи: світовий досвід і можливості застосування в Україні
В Міщенко, В Крилова, М Ніконова
Вісник НБУ, 12-17, 2009
972009
Ліквідність банківської системи: економічна сутність, структура і методологічний підхід до аналізу
В Міщенко, А Сомик
Вісник НБУ, 6-9, 2008
94*2008
Електронний бізнес на ринку фінансових послуг
ВІ Міщенко, АВ Шаповалов, ГВ Юрчук, VI Mischenko, AV Shapoval, ...
К.: Знання, 2003
93*2003
Шляхи подолання фінансово-економічної кризи в Україні
В Міщенко
Вісник Національного банку України, 3-7, 2009
882009
Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду
ВС Стельмах, ВІ Міщенко, ВВ Крилова, РМ Набок, ОГ Приходько, ...
Національний банк України. Центр наукових досліджень 287, 2008
79*2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20