Ткач Людмила Іванівна
Ткач Людмила Іванівна
Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Художні модуси українського декадансу (компаративний аспект): дисертація канд. філол. наук: 10.01. 05–порівняльне літературознавство/Дніпропетровський національний університет …
Л Ткач
Дніпропетровськ, 2009
72009
Типологічна структура лісів водозбору річки Оріль
ЛІ Ткач, ОБ Бондар, ПА Коротнєва
Молодий вчений, 228-232, 2016
42016
Типологічна структура лісів водозборів річки Сіверський Донець
ЛІ Ткач, ОБ Бондар
Лісівництво і агролісомеліорація, 106-113, 2015
42015
Типологічна структура лісів водозборів річки Сула
ОБ Бондар
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія …, 2016
32016
Культура мови як важливий чинник підготовки фахівців-документознавців/ЛМ Ткач, ІВ Рибалко
ЛМ Ткач
Дослідження з лексикології і граматики української мови, 2010
32010
О распространении жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) на Черниговщине
НП Шешурак, ВЛ Шевченко, ЛМ Ткач
Вестник зоологии, 2000
32000
Лінгвістичний феномен молодіжної культури
Л Ткач
Дослідження з лексикології і граматики української мови, 267-274, 2017
22017
Типологічне різноманіття лісів водозборів річки Псел
ЛІ Ткач, ОБ Бондар
Науковий вісник НЛТУ України 26 (5), 2016
22016
Типологічна структура та біорізноманіття лісів малих водозборів річки Ворскла
ЛІ Ткач, ОБ Бондар, ВА Солодовник
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
22016
Типологічне різноманіття лісів водозборів річки Псел
ЛІ Ткач, ОБ Бондар
Науковий вісник НЛТУ України 26 (5), 2016
22016
Типологічне різноманіття лісів водозборів річки Псел
ЛІ Ткач, ОБ Бондар
Науковий вісник НЛТУ України 26 (5), 2016
22016
Активні методи розвитку комунікативних навичок у студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
ЛМ Ткач, ІВ Рибалко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство, 342-348, 2010
22010
Порівняння телеметричних комплексів для дистанційної ЕКГ-діагностики
ОС Лавренко, ВВ Томенко, ЛІ Ткач, ОВ Цілуйко, НА Андрєєва
Український журнал телемедицини та медичної телематики, 177-181, 2010
22010
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ”: ДОСВІД, СТАН І ПРОБЛЕМИ
Л Ткач
Педагогічна освіта: теорія і практика 1 (26), 198-205, 2019
12019
The effect of alternative thinning regimes on growth and stability of Scots pine plantations in southern forest-steppe in Ukraine
ОМ Тарнопільська, СІ Мусієнко, ОІ ЛЯЛІН, ЛІ Ткач, ВВ Бабенко
Forestry Ideas 24 (1), 51-72, 2018
12018
Typological diversity of watershed forests of the Seversky Donets River (Luhansk region)
OB Bondar, LI Tkach, OO Chuikova, AS Zolotarova
Ukrainian Journal of Ecology 7 (3), 120-127, 2017
12017
Система електронного урядування як форма взаємодії влади і суспільства
ЛМ Ткач, АВ Макаренко
Молодий вчений, 131-134, 2017
12017
Проблеми документаційного забезпечення діяльності підприємств
ЛМ Ткач, ЄС Акінцева
Молодий вчений, 174-177, 2016
12016
Семіотичний аспект маніпуляції свідомістю через рекламу та засоби масової комунікації
ЛМ Ткач, ВО Клименкова
Молодий вчений, 126-130, 2016
12016
Дослідження діловодства та документообігу в установі: етапи, принципи, методи
СВ Савченко, ЛМ Ткач, КА Прокоф'єва, ВО Вітер
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 66-73, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20