Володимир Родіонов
НазваПосиланняРік
Dissipative structures in geomechanics
VN Rodionov
Usp. Mekh 2, 1979
161979
A new spin one defect in cubic SiC
SMI Bratus V.Ya., Melnik R.S., Okulov S.M., Rodionov V.N., Shanina B.D.
Physica B 404, 4739-4741, 2009
15*2009
О зонной структуре теллурида свинца из измерений эффекта Холла при высоких температурах
РВН Андреев А.А.
Физика и техника полупроводников 1 (2), 183-187, 1967
81967
An essay of geomechanics
VN Rodionov
Moscow: Scientific World, 1996
71996
Влияние примеси азота на процессы излучательной и безызлучательной рекомбинации в кубическом карбиде кремния
БВЯ Родионов В.Н.
Украинский физический журнал 46 (9), 979-984, 2001
22001
Оценка погрешностей измерений спектроколориметра с интерференционными светофильтрами
РВН Бушинский В.О., Воронов С.А., Панкратов В.И.
Электроника и связь 68, 34-40, 2012
12012
Магістерська дисертація
ВМ Родіонов, ІА Левандовський, Т Шамота
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
2018
Калібрувальне світлодіодне джерело субнаносекундних імпульсів широкополосного оптичного випромінювання.
РВН Воронов Сергей Александрович, Генкін Алексей Михайлович, Генкіна Вера ...
2016 IEEE Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних …, 2016
2016
Термоанемометрия на основе поликристаллического карбида кремния кубической модификации
А Бубулис, СА Воронов, АМ Генкин, ТИ Братусь, ВН Родионов, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
2016
Стабільні формувачі імпульсного струму для живлення світлодіодів
ЄВ Аушев, СО Воронов, ОМ Генкін, ВК Генкіна, ВМ Родіонов, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
2016
Повышение точности измерений влажности и поверхностной плотности бумажного полотна при их связанном технологическом контроле
РВН Воронов С.А., Паламарчук, Д.В., Панкратов В.И.
Вестник НТУУ «КПИ» сер. «Приладобудування», 98 - 106, 2013
2013
Методичні рекомендації до виконання магістерської дисертації для студентів хіміко-технологічного факультету спеціальності 8.05130102 «Хімічні технології органічних речовин»
ВМ Родіонов, ІА Левандовський
Київ, 2012
2012
Синтез деяких амінопохідних пентацикло [6.3. 0.02, 6.03, 10.05, 9]-ундекана (D3-трисгомокубана)
ГС Склярова, АМ Мішура, ТВ Шамота, ДМ Дубина, ВМ Родіонов, ...
Видавництво Львівської політехніки, 2011
2011
Синтез дігідрохлориду 6-аміноетил-6-амінометилпентацикло-[5.3. 0.02, 5.03, 9.04, 8] декану
О Курпієва, Л Савонік, Г Склярова, Т Шамота, В Родіонов
Видавництво Львівської політехніки, 2011
2011
Кореляційний аналіз характеристик блиску і гладкості паперового полотна з метою їх контролю в технологічному потоці
ВО Бушинський, СО Воронов, ВЙ Панкратов, ВМ Родіонов
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2011
2011
Корреляционный анализ характеристик блеска и гладкости бумажного полотна с целью их контроля в технологическом потоке
ПВИРВН Бушинский В.О., Воронов С.А.
Наукові вісті НТУУ"КПІ" 4, 124-128, 2011
2011
Метод технологічного контролю блиску стрічкових і листових матеріалів
ВО Бушинський, СО Воронов, ВЙ Панкратов, ВМ Родіонов
Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2010
2010
Измерение цвета совместно с блеском
РВН Бушинский В.О., Воронов С.А., Панкратов В.И.
Наукові вісті НТУУ"КПІ" 1, 130-134, 2010
2010
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННО-ГО ПАРАМАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ КАР-БІДУ КРЕМНІЮ, ОПРОМІНЕНОГО ВЕЛИ-КИМИ ДОЗАМИ НЕЙТРОНІВ
ВЯ Братусь, РС Мельник, ІМ Макеєва, ВМ Родіонов
Research Bulletin of NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 2009
2009
Исследование методом ЭПР карбида кремния, облученного большими дозами нейтронов
РВН Братусь В.Я., Мельник Р.С., Макеева И.М.
Наукові вісті НТУУ"КПІ" 4, 125-130, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20