Оробченко Олександр Леонідович
Оробченко Олександр Леонідович
Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
Verified email at vet.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Экспериментально-теоретическое обоснование применения нанокомпозита металлов (Ag, Cu, Fe и двуокись Mn) для кур-несушек при условии хронического поступления с кормом (обобщение …
АЛ Оробченко, МЕ Романько, АТ Куцан
Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 32-40, 2014
52014
Токсикокинетика железа у крыс после внутрижелудочного введения нанокомпозита металлов в условиях острого эксперимента
АТ Куцан, АЛ Оробченко, МЕ Романько
Аграрная наука, 22-26, 2013
52013
Оценка безопасности и токсичности наночастиц металлов, как прототипов ветеринарного нанонутрицевтика, по определению системных биомаркеров в экспериментах in vitro и in vivo
АТ Куцан, МЕ Романько, АЛ Оробченко
Materiály VIII mezinárodní vědecko-praktická konference «Moderní vymoženosti …, 2012
52012
Необхідність моніторингу комбікормів для птиці на вміст неорганічних елементів, як обов’язкова умова їх безпечності
ОТ Куцан, ОЛ Оробченко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
52011
Динамика клинических показателей крови кур-несушек при условии хронического поступления с кормом нанокомпозита (Ag, Cu, Fe и двуокись Mn) и солей металлов
АЛ Оробченко, МЕ Романько, АТ Куцан
Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 12-17, 2014
42014
Токсикологическая оценка нанокомпозита металлов (Ag, Cu, Fe и двуокись Mn) по уровню биохимических маркеров крови крыс в условиях хронического эксперимента
АЛ Оробченко, МЕ Романько, Куцан, Александр Тихонович
Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 21-30, 2014
32014
Токсико-біохімічна характеристика неорганічних елементів та застосування рентгенофлуоресцентного аналізу у ветеринарній медицині
О Куцан, О Оробченко, К Юрій
32014
Діагностика полімікроелементозів великої рогатої худобиза сучасних умов виробництва
О ОРОБЧЕНКО
Тваринництво України, 20-24, 2012
32012
Нікель–фактор небезпечності комбікормів для тварин
ОТ Куцан, ОЛ Оробченко, ГМ Шевцова
Вет. медицина України, 28-30, 2012
32012
Ветеринарно-санитарные показатели качества мяса кур-несушек при воздействии нанокомпозита (Ag, Cu, Fe и двуокись Mn) и солей металлов в условиях хронического токсикологического …
АЛ Оробченко, АТ Куцан
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2015
22015
Состояние показателей белкового профиля и неспецифической резистентности в сыворотке крови кур-несушек при условии хронического поступления с кормом нанокомпозита (Ag, Cu, Fe и …
АЛ Оробченко, МЕ Романько, АТ Куцан
Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 16-22, 2014
22014
Уміст нікелю у продукції птахівництвав за умов експериментального субхронічного отруєння курей-несучок дихлоридом металу
ДН Хаммаді
Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. зб.–Харків, 424-426, 2013
22013
Токсикокінетика Брому в організмі білих щурів-самців за умов одноразового перорального введення натрію броміду
ОЛ Оробченко, ОТ Куцан, ЮМ Коренева
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна …, 2018
12018
Моніторинг кормів для врх молочного напряму продуктивності на наявність плісеневих мікроміцетів у господарствах північно-східного регіону України
МО Ярошенко, ОТ Куцан, ОЛ Оробченко
Ветеринарна біотехнологія, 602-610, 2018
12018
Ембріотоксичність нанокомпозиту (Ag, Cu, Fe і двоокис Mn) і солей металів за умов хронічного їх надходження з кормом в організм курей-несучок
ОЛ Оробченко, МЄ Романько, ОТ Куцан, ВО Бреславець
Ветеринарна медицина, 187-190, 2015
12015
Токсикокинетика меди в организме крыс в условиях длительного введения нанокмпозита металлов (Аg, Cu, Fe, двуокись Mn) с кормом
АТ Куцан, АЛ Оробченко, МЕ Романько
Біологія тварин 17 (1), 68-77, 2015
12015
Разработка методики определения и идентификации наночастиц металлов в биологических объектах с помощью растровой электронной микроскопии
АЛ Оробченко, АА Шматко
Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 18-22, 2015
12015
Моніторинг мікроелементів у комбікормах–необхідна умова ранньої діагностики та профілактики полімікроелементозів високопродуктивних тварин
ОТ Куцан, ОЛ Оробченко
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2015
12015
Екотоксикологічна характеристика брому як компонента раціонів для тварин
ОТ Куцан, ОЛ Оробченко, МІ Голубєв
Ветеринарна медицина України, 24-27, 2015
12015
Токсикокинетика меди в организме кур-несушек при условии хронического поступления с кормом нанокомпозита (Ag, Cu, Fe и двуокись Mn) и солей металлов
АЛ Оробченко
Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 6-17, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20