Шарова, Тетяна Михайлівна (ТМ Шарова / TM Sharova / Тетяна Шарова / Шарова Тетяна)
Шарова, Тетяна Михайлівна (ТМ Шарова / TM Sharova / Тетяна Шарова / Шарова Тетяна)
Кафедра української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університета
Verified email at mdpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методологічні аспекти комп'ютерної підтримки самостійної роботи студентів-філологів: навч.-метод.посіб. – [2-ге видання доп. і перероб.]; [передмова проф. І.Л. Михайлина]
СВ Шаров, ТМ Шарова
Х.: "Федорко", 2014
37*2014
Видатні особистості української словесності
ТМ Шарова, СВ Шаров, АМ Солоненко
Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018
302018
Історія української літератури 40-60 рр. XIX ст.
ТМ Шарова, СВ Шаров
Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018
27*2018
Досвід професійної підготовки студентів кафедрою української і зарубіжної літератури у галузі освіти та філології
ТМ Шарова, СВ Шаров
Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр., 255-261, 2019
262019
Масові відкриті онлайн курси як можливість підвищення конкурентоспроможності фахівця
ТМ Шарова, СВ Шаров
Молодий вчений 9 (61.1), 137-140, 2018
242018
Використання електронного засобу навчального призначення під час викладання історії української літератури
ТМ Шарова, СВ Шаров
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2015
242015
Формування комунікативно-діалогічної компетентності студентів-філологів
ТМ Шарова, СВ Шаров, ОВ Бородіхіна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія 1 …, 2017
222017
Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента засобами інформаційної системи
СВ Шаров, ТМ Шарова
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2017
192017
Життя як політ: художні домінанти творчості Володимира Родіонова
ТМ Шарова, АВ Землянська
Харків: Федорко, 2017
162017
Теоретичні аспекти дискурсу українських письменників 20-30-х рр. ХХ ст.: тематичний спектр та рецептивна естетика
ТМ Шарова
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія, 124-132, 2014
162014
Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами творчих робіт
Т Шарова, С Шаров
Молодь і ринок, 33-38, 2018
152018
Категорія пам’яті в мемуарних творах Василя Бондаря
ТМ Шатрова
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2010
152010
Жіноча проза: теоретичні засади визначення та класифікація
ТМ Шарова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Карабіна, 3, 2006
142006
САМОБУТНІСТЬ ТА ОРИГІНАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ 20-30–х РР. ХХ СТ.
T Sharova, T Posadna
Scientific Proceedings of Ostroh Academy National University. Philology …, 2018
132018
Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи Moodle у процесі підготовки майбутніх філологів
ОМ Павленко, СВ Шаров, ЛЮ Москальова, ТМ Шарова, АС Коваленко
Інженерні та освітні технології 7 (3), 106-121, 2019
102019
Історія української літератури І пол. ХІХ ст.
ТМ Шарова
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.Б.Хмельницького, 2017
10*2017
Світова література в умовах глобалізаційних процесів
АВ Землянська, ТМ Шарова
Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018
8*2018
Іван Багмут: тематичний спектр та світоглядні орієнтири
ТМ Шарова, ЮВ Саєнко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
82013
Літературний процес 20-х років ХХ століття і механізми формування політичного дискурсу
ТМ Шарова
European Applied Sciences, 28-30, 2018
72018
САТИРИЧНІ ТВОРИ КОСТЯ ГОРДІЄНКА В ЙОГО РАННІЙ ТВОРЧОСТІ: ПОВІСТЬ «АВТОМАТ» І РОМАН «СЛАВГОРОД»
ТМ Шарова
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2017
7*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20