Людмила Ильич Liudmyla Ilich Ільїч Людмила
Людмила Ильич Liudmyla Ilich Ільїч Людмила
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
2020: національна доповідь/за заг. ред
І Україна
ВМ Гейця та ін, 214, 2015
303*2015
Економіка праці та соціально–трудові відносини
ОВ Акініна, ЛМ Ільїч
К.: Алерта.–2012.–819 с, 819, 2012
2092012
Економіка праці та соціально-трудові відносини
О Акіліна, Л Ільїч
Україна: аспекти праці, 50-50, 2010
2072010
Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році»
колектив авторів
НІСД, 2016
43*2016
Ефективність відтворення трудового потенціалу України: монографія
ЛМ Ільїч
К.: Енергія плюс 212, 2007
412007
2020: національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця та ін
І Україна
К.: НАН України, 2015
342015
Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку
Е Лібанова, Л Лісогор, Л Ільїч
ЕМ Лібанової, 2016
29*2016
національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця та ін.; НАН України
І Україна
К.: ВПП «Експрес, 2015
192015
Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: кол монографія
ІЛ Петрова, ВВ Близнюк, ЛМ Лавриненко, ЛМ Ільїч, ЮМ Куліков, ін
За ред. ІЛ Петрової, 2009
18*2009
Інтелектуалізація людського капіталу: монографія
ІК Бондар, ОП Сологуб, ЛМ Ільїч, ІІ Кичко
К.: Корпорація, 2008
17*2008
Трудовий потенціал України та ефективність його використання: дисертація на здоб. наук. ст. к.е.н
ЛМ Ільїч
НАНУ Інститут демографії та соціальних досліджень, 2006
172006
Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування
ЛМ Ільїч
Економіка та держава: міжн. наук.-пр. журн., 69-74, 2017
162017
Економіка праці та соціально-трудові відносини: [навчальний посібник] Вид. 2-ге. доповнене й перероблене
ОВ Акіліна, ЛM Ільїч
К.: Алерта, 2010, 820 с., 2012
152012
Розвиток молодіжного ринку праці: сучасний стан, тенденції та перспективи
Л Ільїч
Україна аспекти праці: наук-аналіт. ж–л., 12-20, 2011
14*2011
Узгодження кваліфікацій з урахуванням потреб ринку праці: проблеми та шляхи розв’язання
Л Ільїч
Демографія та соціальна економіка: наук.-економ. та сусп.-політ. журн., С …, 2015
12*2015
Ціннісні орієнтації молоді в освітньо-професійній сфері та шляхи мінімізації ризиків її соціального відторгнення на ринку праці
ЛМ Ільїч
Україна аспекти праці: наук-аналіт. ж–л., 15-22, 2014
122014
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь/за заг. ред
ВМ Геєць
ВМ Гейця та ін, 2015
112015
Інноваційна модель зайнятості: сутність, характерні ознаки та передумови становлення в Україні
Л Ільїч
Ринок праці та зайнятість населення: наук.-виробн. ж-л ., 13-17, 2015
92015
Структурні трансформації транзитивного ринку праці України: монографія
Л Ільїч
Київ, Алерта, 2017
82017
Державне регулювання професійної підготовки кадрів: світовий досвід
Л Ільїч
Ринок праці та освіта: пошук взаємодії: Зб.наук.ст. / під ред. І.Л. Петрової …, 2007
82007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20