Підписатись
Liudmyla Ilich / Людмила Ільїч / Людмила Ильич
Liudmyla Ilich / Людмила Ільїч / Людмила Ильич
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
2020: національна доповідь/за заг. ред
І Україна
ВМ Гейця та ін, 214, 2015
618*2015
Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку
Е Лібанова, Л Лісогор, Л Ільїч
ЕМ Лібанової, 2016
72*2016
Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році»
колектив авторів
НІСД, 2016
64*2016
Ефективність відтворення трудового потенціалу України: монографія
ЛМ Ільїч
К.: Енергія плюс 212, 2007
552007
Економіка праці та соціально-трудові відносини
О Акіліна, Л Ільїч
Україна: аспекти праці, 50-50, 2010
47*2010
Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування
ЛМ Ільїч
Економіка та держава: міжн. наук.-пр. журн., 69-74, 2017
412017
Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: кол монографія
ІЛ Петрова, ВВ Близнюк, ЛМ Лавриненко, ЛМ Ільїч, ЮМ Куліков, ін
За ред. ІЛ Петрової, 2009
382009
Структурні трансформації транзитивного ринку праці України: монографія
Л Ільїч
Київ, Алерта, 2017
342017
Інтелектуалізація людського капіталу: монографія
ІК Бондар, ОП Сологуб, ЛМ Ільїч, ІІ Кичко
К.: Корпорація, 2008
26*2008
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця, АІ Даниленка, ЕМ Лібанової та ін.–К., 2015.–336 с. 13. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної …
ВМ Геєць
Режим доступу: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/991-14, 2015
24*2015
Трудовий потенціал України та ефективність його використання: дисертація на здоб. наук. ст. к.е.н
ЛМ Ільїч
НАНУ Інститут демографії та соціальних досліджень, 2006
232006
Economic assessment of the relationship between housing and communal infrastructure development factors and population quality of life in Ukraine
O Ilyash, S Hrynkevych, L Ilich, S Kozlovskyi, N Buhaichuk
Montenegrin Journal of Economics 3, 93-108, 2020
202020
Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину
Л Гриневич, Л Ільїч, Н Морзе, В Прошкін, І Шемелинець, К Линьов, ...
Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
192020
Розвиток молодіжного ринку праці: сучасний стан, тенденції та перспективи
Л Ільїч
Україна аспекти праці: наук-аналіт. ж–л., 12-20, 2011
19*2011
Узгодження кваліфікацій з урахуванням потреб ринку праці: проблеми та шляхи розв’язання
Л Ільїч
Демографія та соціальна економіка: наук.-економ. та сусп.-політ. журн., С …, 2015
17*2015
Інноваційна модель зайнятості: сутність, характерні ознаки та передумови становлення в Україні
Л Ільїч
Ринок праці та зайнятість населення: наук.-виробн. ж-л ., 13-17, 2015
162015
Сучасні технології профілювання безробітного населення та можливості їхнього застосування в Україні
ЛМ Ільїч, НС Якимова
Економіка та держава: наук.-пр. журн., 82-86, 2015
132015
Ціннісні орієнтації молоді в освітньо-професійній сфері та шляхи мінімізації ризиків її соціального відторгнення на ринку праці
ЛМ Ільїч
Україна аспекти праці: наук-аналіт. ж–л., 15-22, 2014
132014
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь)
Е Лібанова, С Пирожков, Л Ільїч, та ін.
Київ: НАН України, 2015
112015
Державне регулювання професійної підготовки кадрів: світовий досвід
Л Ільїч
Ринок праці та освіта: пошук взаємодії: Зб.наук.ст. / під ред. І.Л. Петрової …, 2007
112007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20