Кобизєва Л.Н., Кобызева Л.Н., Kobyzeva L.
Кобизєва Л.Н., Кобызева Л.Н., Kobyzeva L.
заступник директора з наукової роботи, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва
Підтверджена електронна адреса в yuriev.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Результати наукових досліджень з селекції зернобобових культур в Інституті рослинництва ім. ВЯ Юр’єва УААН
ВВ Кириченко, ВП Петренкова, ЛН Кобизєва, ПМ Чекригін, ...
Селекція і насінництво.-2005.-Вип 90, 3-13, 2005
132005
Екологічна пластичність та стабільність зразків генофонду гороху за стійкістю до хвороб та шкідників
ТВ Сокол, ВП Петренкова, ЛН Кобизєва
Селекція і насінництво, 20-29, 2012
92012
О выявлении фотопериодически нейтральных форм сои
ВС Цыбулько, ВВ Жмурко, ЛН Кобызева
Селекция и семеноводство, 28, 1991
61991
Формирование рабочей коллекции нута по устойчивости к аскохитозу
НА Вус, ЛН Кобызева, ОН Безуглая
Зернобобовые и крупяные культуры, 2017
52017
ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЗЕРНОВЫХ БОБОВЫХ КУЛЬУТУР В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ УКРАИНЫ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СЕЛЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКИ
ЛН Кобызева, ОН Безуглая
52009
Селекційна цінність зразків нуту за посухостійкістю в умовах східного Лісостепу України
NO Vus, LN Kobyzeva, OM Besuhla
Наукові доповіді НУБіП України, 2017
32017
Ефективність використання цінних джерел національної колекції зернобобових культур нцгрру в селекційній практиці
ЛН Кобизєва, ОМ Безугла, ІМ Безуглий, СС Рябуха, ОВ Тертишний, ...
Селекція і насінництво, 172-180, 2011
32011
Збагачення Національного генбанку рослин України зразками генофонду зернобобових культур вітчизняного та зарубіжного походження
ЛН Кобизєва, ОМ Безугла, РЛ Богуславський
Генетичні ресурси рослин, 9-20, 2010
32010
Генетичні основи стійкості нуту (Сicer arietinum L.) до аскохітозу
ЛН Кобизєва, НО Косенко, ОМ Безугла
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія, 42-48, 2007
32007
Поліморфізм генофонду колекції сої НЦГРРУ за господарсько-цінними ознаками
ЛН Кобизєва
Збірник наукових праць [Інституту цукрових буряків УААН], 142-150, 2004
32004
Создание зерноукосных сортов проса в Институте растениеводства им. ВЯ Юрьева
СН Горбачева, ЛН Кобызева, ОВ Горлачева, ОВ Бирюкова
Зернобобовые и крупяные культуры, 2014
22014
Формування бази родоводів сортів сої в НЦГРРУ та її практичне значення
ЛН Кобизєва
Селекція і насінництво, 32-38, 2014
22014
Різноманіття колекційного матеріалу гороху, сої, квасолі, нуту та сочевиці за рівнем біологічної урожайності
ЛН Кобизєва
Селекція і насінництво, 34-41, 2014
22014
Перспективный исходный материал зернобобовых культур в НЦГРРУ для создания сортов различных групп спелости
ЛН Кобызева, АВ Тертышный, ЕА Гончарова
Зернобобовые и крупяные культуры, 2013
22013
Биологизация агротехнологии выращивания нута
СВ Дидович, НЗ Толкачёв, ТН Мельничук, ТЮ Пархоменко, ...
Доля, 2010
22010
Поліморфізм білка у насінні сої в умовах східного Лісостепу України
ЛН Кобизєва
АГРОХІМІЧНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ …, 2006
22006
Джерела комплексу цінних ознак для селекції нуту
НО Вус, ЛН Кобизєва
Біологія та валеологія, 11-16, 2018
12018
Актуальні напрями та досягнення світової селекції сортів нуту стійких до несприятливих біо-та абіотичних чинників
ЛН Кобизєва, НО Вус, ЛН Кобизева, НА Вус
Інститут рослинництва імені ВЯ Юр'єва Національної академії аграрних наук …, 2016
12016
Мінливість вмісту білка у колекційних зразків нуту в умовах Східного Лісостепу України
НО Вус, ОМ Безуглаc, ЛН Кобизєва
Корми і кормовиробництво, 34-38, 2016
12016
Вихідний матеріал для селекції зернобобових культур з покращеними технологічними показниками насіння
ЛН Кобизєва
Фактори експериментальної еволюції організмів, 54-57, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20