Малежик Петро Михайлович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання мобільних апаратних пристроїв у навчальному процесі
П Малежик, М Малежик
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 102-107, 2014
82014
Дослідження впливу параметрів постійного магнітного поля на пружні властивості затверділих епоксидних полімерів
НМ Зазимко, ПМ Малежик, ТГ Січкар
НТУУ «КПІ», 2009
62009
Вплив постійного магнітного поля на особливості тверднення епоксидних полімерів
НМ Зазимко, МІ Шут, ТГ Січкар, ПМ Малежик
Фізика конденсованих високомолекулярних систем: Наукові записки Рівненського …, 2007
62007
Вплив магнітного поля на оптико-механічні властивості епоксидно-амінних полімерів
ПМ Малежик, МІ Шут, ТГ Січкар, МО Рокицький
Полімерний журнал, 161-167, 2012
42012
Формування предметної компетентності з адміністрування операційних систем в майбутніх фахівців з інформаційних технологій
ПМ Малежик, МП Малежик, ГВ Ткачук
Rozsadomb Contact Kft, 0
4
Наук. записки Рівненського держ. гуманітарного унту. Вип. 12
НМ Зазимко, МI Шут, ТГ Січкар, ПМ Малежик
Рівне: РДГУ, 86-88, 2007
32007
Дослідження кінетики тверднення епоксидного олігомера в магнітному полі
МІ Шут, ТГ Січкар, ПМ Малежик
Фізика і хімія твердого тіла, 234-237, 2012
22012
Термічно стимульовані коливання лінійних розмірів у матрично-дисперсній системі пентапласт-AgI
МО Рокицький, ВВ Левандовський, ПМ Малежик, АМ Шут, ГВ Рокицька
Фізика аеродисперсних систем, 38-43, 2011
22011
Аналіз змістових підходів до підготовки фахівців з комп’ютерних наук
ПМ Малежик, ІС Войтович
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
12018
До питання визначення критеріїв та показників рівня сформованості інформаційно-технічних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі практично-технічної підготовки
ГВ Ткачук, ПМ Малежик
Физико-математическое образование, 2018
12018
Особливості моделювання методичної системи технічної підготовки мабутніх фахівців з ІКТ
ПМ Малежик, МП Малежик
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
12017
Унаочнення складних форм адаптацій тварин і рослин засобами мультимедіа технологій
ІВ Лапига
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2008
12008
Формування предметної компетентності з операційних систем в майбутніх бакалаврів з інженерії програмного забезпечення
ПМ Малежик, МП Малежик, ГВ Ткачук
Science and Education a New Dimension. Pedagogyand Psychology. VI (71), 0
1
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБІНАРІВ
ПМ Малежик, ГВ Ткачук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2020
2020
Використання віртуальних серверів та платформ на основі хмарних сервісів у практико-технічній підготовці ІТ-фахівців
П Малежик
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, C. 80-89, 2019
2019
ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
П МАЛЕЖИК
Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical …, 2019
2019
Методичні аспекти навчання базових технічних дисциплін майбутніх ІТ-фахівців в контексті міждисциплінарного підходу
ПМ Малежик
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 1 (177), 227-231, 2019
2019
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС НАВЧАННЯ «КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ
ПМ МАЛЕЖИК, НМ ЗАЗИМКО
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2019
2019
Педагогічні аспекти розвитку інтелектуальних умінь майбутніх фахівців з комп’ютерних наук під час вивчення технічних дисциплін
ПМ Малежик
Випуск СXХХХІІ (142), 145, 2019
2019
Формування технічних умінь в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій
ПМ Малежик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20