Вечеров Валерій Тимофійович, Вечеров Валерий Тимофеевич, Vecherov Valerii
Вечеров Валерій Тимофійович, Вечеров Валерий Тимофеевич, Vecherov Valerii
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", ГВУЗ "Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture
Підтверджена електронна адреса в mail.pgasa.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модели и методы управления контрактацией в строительстве
ВТ Вечеров
191993
Выбор и обоснование критериев оценки состояния бизнес-процессов предприятия при совершенствовании его менеджмента
ВТ Вечеров, ЮС Булеев, ЕЮ Лукьянова
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2008
42008
Обоснование и выбор возможного пути решения проблемы внедрения процессно-ориентированного менеджмента на предприятиях Украины
ВТ Вечеров, ЕЮ Лукьянова
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2008
42008
Основи менеджменту:[підручник]
ВТ Вечеров
Д.: Свидлер А. Л, 2012
32012
Фріланс як нова форма трудових відносин в інформаційній економіці
ВТ Вечеров, ОЮ Уфімцева
Економічний простір, 56-65, 2017
22017
Анализ бизнес-процессов при формировании системы процессно-ориентированного менеджмента предприятия
ВТ Вечеров, ЕЮ Лукьянова
Ефективна економіка, 2009
12009
Сучасна будівельна послуга: сутнісний зміст та особливості формування вартості
VT Vecherov, RA Aliev, AO Iskanderov
Економічний простір, 120-135, 2018
2018
Стратегічні орієнтири економічної політики розвитку екологічного будівництва в регіонах України
ВТ Вечеров, ЄС Орловський, ВЮ Божанова
2017
Функціональні можливості застосування методу декомпозиції проблем в умовах антикризового управління підприємством
ВТ Вечеров, НМ Шапа, КО Ільюшина
Економічний простір, 152-160, 2017
2017
Науковий підхід до формування дефініції Логистика
ВТ Вечеров, АО Черчата
Економічний простір, 173-179, 2016
2016
Екологічне житлове будівництво: сутнісний аналіз та принципи регулювання розвитку
ВТ Вечеров, ЄС Орловський
Економічний простір, 79-91, 2015
2015
Особенности реализации процессно-ориентированного менеджмента на предприятиях с ограниченными ресурсами
ВТ Вечеров, ЮС Булєєв
Економічний простір, 113-124, 2015
2015
Алгоритм реализации процессно-ориентированного менеджмента на винодельческих предприятиях Украины
ВТ Вечеров, ЕЮ Лукьянова
Агросвіт, 23-26, 2010
2010
Алгоритм реализации процессно-ориентированного менеджмента на винодельческих предприятиях Украины
ВТ Вечеров, ЕЮ Лукьянова
Агросвіт, 23-26, 2010
2010
Определение основы для формирования бизнес-процессов винодельческого предприятия (с учетом обеспечения потребительских свойств товара конкретного сегмента рынка)
ВТ Вечеров, ЕЮ Лукьянова
Інвестиції: практика та досвід, 38-44, 2010
2010
Содержание бизнес-процессов рыночно-ориентированной организации
ВТ Вечеров, ЮС Булеев
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2008
2008
Некоторые вопросы анализа и оценки эффективности маркетинговых мероприятий
ВТ Вечеров, АА Климчук, ТВ Перекупнева
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2001
2001
Методы и модели управления контрактацией в строительстве: Авторефер. дисс. докт. техн. наук: 05.23. 08/Вечеров ВТ–С
ВТ Вечеров
Петербуг, 1993
1993
Збереження міської історичної забудови—важливе завдання сучасної містобудівної практики
В Вечеров, В Давидов, В Жван
Божанова ВЮ
ВТ Вечеров
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20