Подписаться
Юлія Колісник-Гуменюк
Юлія Колісник-Гуменюк
доктор педагогічних наук, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійно-етичної культури майбутніх фахівців у процесі гуманітарної підготовки в медичних коледжах
Ю Колісник-Гуменюк
Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України, 2012
802012
Концептуальні основи формування професійно-етичної культури майбутніх медиків
ЮІ Колісник-Гуменюк
Педагогіка і психологія професійної освіти 5, 23-32, 2011
162011
Система професійно-педагогічної підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін у закладах вищої освіти: монографія.
Ю Колісник-Гуменюк
92020
Особистісна характеристика медичного працівника
Ю Колісник-Гуменюк, В Гуменюк
Неперервна професійна освіта : теорія і практика. Серія : Педагогічні науки …, 2015
92015
Сучасні інтерактивні технології навчання
ЮІ Колісник-Гуменюк
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2013
82013
Методичні вказівки до вивчення модуля «Інноваційні та інтерактивні технології навчання»: підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних і вищих …
ЮІ Колісник-Гуменюк
ВСП «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти», 2018
72018
Формування професійної етики майбутніх фахівців
Ю Колісник-Гуменюк
Педагогіка і психологія професійної освіти, 215-222, 2014
72014
Роль гуманітарної підготовки у становленні професійних якостей майбутніх медиків
Ю Колісник-Гуменюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
62012
Сутність та структура професійно-педагогічної підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін
ЮІ Колісник-Гуменюк
52019
Формування та розвиток творчості у майбутніх фахівців ПТНЗ художнього профілю
Ю Колісник-Гуменюк
Молодь і ринок 8 (127), 70—73, 2015
52015
Формування професійної культури майбутніх фахівців народних художніх промислів
Ю Колісник-Гуменюк
Освітологічний дискурс 2 (10), 150–158, 2015
5*2015
Інтерактивні методи викладання гуманітарних дисциплін у медичних навчальних закладах
Ю Колісник-Гуменюк
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2010
52010
Роль соціогуманітарних дисциплін у вихованні патріотизму і національної свідомості особистості
Ю Колісник-Гуменюк
Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України …, 2008
52008
Педагогічна творчість–як пошукова діяльність викладача
Ю Колісник-Гуменюк
Молодь і ринок, 2019
42019
Інтерактивні технології як метод громадянського виховання молоді
Ю Колісник-Гуменюк
Молодь і ринок 4 (75), 131-134, 2011
42011
Культурологія. Експериментальний курс для медичних коледжів. Навчально-методичний посібник
ЮІ Колісник-Гуменюк
ЗАТ" Гал-експо", 2011
42011
Експериментальна перевірка ефективності методики формування професійно-етичної культури майбутніх фахівців у медичних коледжах
ЮІ Колісник-Гуменюк
Педагогіка і психологія професійної освіти: наук.-метод. журнал 6, 103-114, 2011
42011
Інтерактивні технології як метод громадянського виховання молоді
Ю Колісник-Гуменюк
Психологічна служба у професійно-технічних навчальних закладах : тези наук …, 2010
42010
Розвиток медичної освіти в Україні : ретроспективний погляд
Ю Колісник-Гуменюк
Молодь і ринок 10 (57), 136—141, 2009
42009
Формування професійно-педагогічної компетентності викладачів професійно-художніх дисциплін: результати експерименту
Ю КОЛІСНИК-ГУМЕНЮК
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2020
32020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20