Віта Павленко
Віта Павленко
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток креативності молодших школярів як педагогічна проблема
ВВ Павленко
Проблеми освіти: Наук-метод. зб., 152-158, 2015
152015
Креативність: сутнісна характеристика поняття
ВВ Павленко
Креативна педагогіка:[наук.-метод. журнал], 120-131, 2016
132016
Методи проблемного навчання
ВВ Павленко
Нові технології навчання, 2014
122014
Освітньо-просвітницька діяльність іноземних педагогів на Волині (ХІХ–початок ХХ ст.)
ВВ Павленко
Павленко Віта Віталіївна, 2010
112010
Креативність учителя як чинник розвитку педагогічної творчості
ВВ Павленко
Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової …, 2015
92015
Креативність: сутність, структура, закономірності формування і розвиток
ВВ Павленко
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2015
92015
Розвиток креативності молодших школярів:[монографія]/за ред. проф
ВВ Павленко
ОЄ Антонової. Житомир, 5-8, 2017
82017
Проблемні ситуації: поняття і типи
ВВ Павленко
Нові технології навчання: Збірник наукових праць, 196-202, 2014
82014
Проблемы педагогического мастерства учителя в педагогике прошлых эпох
ВВ Павленко
Вектор науки. Серия «Педагогика, психология», 95-98, 2010
62010
Метод Едварда де Боно «Шість капелюхів мислення» як засіб розвитку креативного мислення у школярів
ВВ Павленко
Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці …, 2016
52016
Технологія розвивального навчання ДБ Ельконіна
ВВ Павленко
Історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку системи дошкільної і …, 2014
42014
Проблемне навчання: становлення, сутність, перспективи
ВВ Павленко
Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог, 126-134, 2013
42013
Организация учебно-воспитательного процесса в Житомирской гимназии (ХІХ–начала ХХ вв.)
ВВ Павленко
Вектор науки. Серия «Педагогика, психология», 139-143, 2011
42011
The lack of future officers’ methodical competence in physical training as a pedagogical problem
K Okhrimenko, Ivan, Коbernyk, Oleksandr, Husarevych, Oleksandr, Krykun ...
Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores 7 (2), 2020
32020
Педагогічні умови для розвитку креативності учнів у сучасному педагогічному процесі
ВВ Павленко
Проблеми освіти: збірник наукових праць 88 (2), 138-148, 2018
32018
Суб’єкт-суб’єктна взаємодія у навчально-виховному процесі Польщі
В Павленко
Людинознавчі студії. Педагогіка, 184–195-184–195, 2016
32016
Особливості розвитку креативного мислення школярів
ВВ Павленко
Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал, 103-109, 2015
32015
Особливості підготовки майбутнього вчителя в Республіці Польща в контексті полікультурного підходу
ВВ Павленко
Проблеми освіти: Збірник наукових праць., 196-203, 2015
32015
Розвиток креативності учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва
ВВ Павленко
Проблеми освіти, 106-111, 2019
22019
Особливості розвитку креативності дітей підліткового віку
ВВ Павленко
Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика …, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20