Віта Павленко
Віта Павленко
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток креативності молодших школярів як педагогічна проблема
ВВ Павленко
Проблеми освіти: Наук-метод. зб., 152-158, 2015
132015
Освітньо-просвітницька діяльність іноземних педагогів на Волині (ХІХ–початок ХХ ст.)
ВВ Павленко
Павленко Віта Віталіївна, 2010
102010
Креативність: сутнісна характеристика поняття
ВВ Павленко
Креативна педагогіка:[наук.-метод. журнал], 120-131, 2016
92016
Методи проблемного навчання
ВВ Павленко
Нові технології навчання, 2014
92014
Проблемні ситуації: поняття і типи
ВВ Павленко
Нові технології навчання: Збірник наукових праць, 196-202, 2014
62014
Розвиток креативності молодших школярів:[монографія]/за ред. проф. ОЄ Антонової
ВВ Павленко
ОЄ Антонової. Житомир, 2017
52017
Креативність: сутність, структура, закономірності формування і розвиток
ВВ Павленко
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 15-21, 2015
52015
Технологія розвивального навчання ДБ Ельконіна
ВВ Павленко
Історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку системи дошкільної і…, 2014
52014
Проблемы педагогического мастерства учителя в педагогике прошлых эпох
ВВ Павленко
Вектор науки. Серия Педагогика, психология, 95-98, 2010
52010
Креативність учителя як чинник розвитку педагогічної творчості
ВВ Павленко
Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової…, 2015
42015
Организация учебно-воспитательного процесса в Житомирской гимназии (ХІХ–начала ХХ вв.)
ВВ Павленко
Вектор науки. Серия Педагогика, психология, 139-143, 2011
42011
Метод Едварда де Боно Шість капелюхів мислення як засіб розвитку креативного мислення у школярів
ВВ Павленко
Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці…, 2016
32016
Особливості підготовки майбутнього вчителя в Республіці Польща в контексті полікультурного підходу
ВВ Павленко
Проблеми освіти: Збірник наукових праць., 196-203, 2015
32015
Проблемне навчання: становлення, сутність, перспективи
ВВ Павленко
Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог, 126-134, 2013
32013
Розвиток креативності учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва
ВВ Павленко
Проблеми освіти, 106-111, 2019
22019
Педагогічні умови для розвитку креативності учнів у сучасному педагогічному процесі
ВВ Павленко
Проблеми освіти: збірник наукових праць 88 (2), 138-148, 2018
22018
Особливості розвитку креативності дітей підліткового віку
ВВ Павленко
Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика…, 2017
22017
Впровадження інклюзивної освіти в Польщі та Україні
ВВ Павленко
Навчання та виховання дітей з особливими освітніми проблемами: теорія та…, 2016
22016
Суб’єкт-суб’єктна взаємодія у навчально-виховному процесі Польщі
В Павленко
Людинознавчі студії. Педагогіка, 184–195-184–195, 2016
22016
Особливості розвитку креативного мислення школярів
ВВ Павленко
Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал, 103-109, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20