Слав’юк Ростислав Slav’yuk  Rostyslav
Слав’юк Ростислав Slav’yuk Rostyslav
Національний університет "Львівська політехніка", доктор економічних наук, професор
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінанси підприємств: Підручник
Слав'юк
Знання, 2010
389*2010
Асоційовані форми аграрного бізнесу: особливості утворення, практика функціонування, перспективи регулювання: монографія
РА Слав’юк
Вежа Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000
272000
Структурування власного капіталу підприємств України
РА Слав’юк
Фінанси України, 123-131, 2005
222005
Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку аграрного бізнесу
Р Слав’юк
Фінанси України, 50, 2000
172000
Зарубіжний досвід підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: проблеми імплементації в Україні
А Мельник, Т КОНОНЕНКО
Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр.–Дніпропетровськ …, 2012
152012
Суть, природа та інтегральні форми реалізації аграрного бізнесу
Р Слав’юк
Вісник Львів. держ. аграр. ун-ту: Економіка АПК, 86-92, 2001
142001
Financial market imbalance: reasons and peculiarities of occurrence in Ukraine
IK R. Slav’yuk, L. Shkvarchuk
Investment Management and Financial Innovations 14 (1), 227-235, 2017
122017
Управління структуруванням власного капіталу акціонерних товариств:[моногр.]
РА Слав’юк, НМ Чиж
К.: УБС НБУ, 284, 2009
112009
Формування і реалізація інноваційних програм машинобудівними підприємствами
ЛЙ Топоровська
Національний університет" Львівська політехніка", 2009
112009
Вплив іноземного капіталу на розвиток регіону: монографія
РА Слав'юк, ІВ Олександренко
Львів:[АТБ].–2010.–301 с, 2010
102010
Контроль в системі управління підприємством
ВД Бєлік
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 15-23, 2010
102010
Дослідження теоретичних основ і структури банківського капіталу
НР Слав’юк, OB Гнатишак
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (6), 2009
102009
Державне регулювання лізингових відносин в умовах розвитку ринкової економіки України
ОВ Борисюк
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010
92010
Забезпечення фінансової безпеки діяльності кредитних спілок
ОІ Гриценко
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2008
82008
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
ЖВ Стеценко
НТУУ «КПІ», 2008
82008
Government debt management: challenges and perspectives
SN Slav’yuk Rostyslav
“Investment Management and Financial Innovations”, 143-156, 2018
6*2018
Розвиток та особливості впливу ТНК на економіку України
ОП Радченко, ОІ Шавалюк, АП Радченко, АИ Шавалюк
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2015
62015
Земельні відносини в умовах ринку
Г Черевко, П Буряк, Т Гачек
Аграрна економіка 2 (3-4), 35-43, 2009
62009
Методологічні основи аналізу капіталізації комерційних банків
РА Слав’юк
Вісник Університету Банківської справи Національного Банку України, 28-32, 2008
62008
Структура освітнього комплексу суспільства: світові тенденції та українські реалії
ОМ Свінцов
Науковий вісник НЛТУ України 17 (2), 2007
62007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20