Follow
Слав’юк Ростислав Slav’yuk  Rostyslav
Слав’юк Ростислав Slav’yuk Rostyslav
Other namesSlavyuk Rostyslav
Національний університет "Львівська політехніка", доктор економічних наук, професор
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінанси підприємств: Підручник
Слав'юк
Знання, 2010
504*2010
Структурування власного капіталу підприємств України
РА Слав’юк
Фінанси України, 123-131, 2005
332005
Асоційовані форми аграрного бізнесу: особливості утворення, практика функціонування, перспективи регулювання: монографія
РА Слав’юк
Вежа Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000
252000
Зарубіжний досвід підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: проблеми імплементації в Україні
А Мельник, Т Кононенко
Державне управління та місцеве самоврядування, 146-156, 2012
212012
Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку аграрного бізнесу
Р Слав’юк
Фінанси України, 50, 2000
212000
Управління структуруванням власного капіталу акціонерних товариств: монографія
РА Слав’юк, НМ Чиж
К.: УБС НБУ, 284, 2009
192009
Government debt management: challenges and perspectives
SN Slav’yuk Rostyslav
“Investment Management and Financial Innovations”, 143-156, 2018
18*2018
Контроль в системі управління підприємством
ВД Бєлік
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 15-23, 2010
182010
Financial market imbalance: reasons and peculiarities of occurrence in Ukraine
IK R. Slav’yuk, L. Shkvarchuk
Investment Management and Financial Innovations 14 (1), 227-235, 2017
142017
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
ЖВ Стеценко
НТУУ «КПІ», 2008
142008
Капітал підприємств і банків: теоретичні основи формування та управління
РА Слав'юк
ДВНЗ "Університет банківської справи", 2016
132016
Суть, природа та інтегральні форми реалізації аграрного бізнесу
Р Слав’юк
Вісник Львів. держ. аграр. ун-ту: Економіка АПК, 86-92, 2001
132001
Розвиток та особливості впливу ТНК на економіку України
ОП Радченко, ОІ Шавалюк
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 102-111, 2015
12*2015
Державне регулювання лізингових відносин в умовах розвитку ринкової економіки України
ОВ Борисюк
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012
112012
Дослідження теоретичних основ і структури банківського капіталу
НР Слав’юк, OB Гнатишак
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (6), 2009
112009
Забезпечення фінансової безпеки діяльності кредитних спілок
ОІ Гриценко
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2008
112008
Вплив іноземного капіталу на розвиток регіону: монографія
РА Слав'юк, ІВ Олександренко
Львів:[АТБ].–2010.–301 с, 2010
102010
Формування і реалізація інноваційних програм машинобудівними підприємствами
ЛЙ Топоровська
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка, 2009
102009
Державне регулювання діяльності природних монополій: моногр.
ЮІ Стадницький, АГ Загородний, ВВ Кривуцький
Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2008.–224 с, 2008
82008
Організація проектного фінансування в Україні: проблеми теорії і практики
О Малахова
ТНЕУ, 2014
72014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20