Подписаться
Слав’юк Ростислав Slav’yuk  Rostyslav
Слав’юк Ростислав Slav’yuk Rostyslav
Другие именаSlavyuk Rostyslav
Національний університет "Львівська політехніка", доктор економічних наук, професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpnu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінанси підприємств: Підручник
Слав'юк
Знання, 2010
488*2010
Структурування власного капіталу підприємств України
РА Слав’юк
Фінанси України, 123-131, 2005
322005
Асоційовані форми аграрного бізнесу: особливості утворення, практика функціонування, перспективи регулювання: монографія
РА Слав’юк
Вежа Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000
242000
Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку аграрного бізнесу
Р Слав’юк
Фінанси України, 50, 2000
212000
Зарубіжний досвід підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: проблеми імплементації в Україні
А Мельник, Т Кононенко
Державне управління та місцеве самоврядування, 146-156, 2012
202012
Government debt management: challenges and perspectives
SN Slav’yuk Rostyslav
“Investment Management and Financial Innovations”, 143-156, 2018
17*2018
Контроль в системі управління підприємством
ВД Бєлік
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 15-23, 2010
172010
Управління структуруванням власного капіталу акціонерних товариств: монографія
РА Слав’юк, НМ Чиж
К.: УБС НБУ, 284, 2009
162009
Financial market imbalance: reasons and peculiarities of occurrence in Ukraine
IK R. Slav’yuk, L. Shkvarchuk
Investment Management and Financial Innovations 14 (1), 227-235, 2017
142017
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
ЖВ Стеценко
НТУУ «КПІ», 2008
132008
Суть, природа та інтегральні форми реалізації аграрного бізнесу
Р Слав’юк
Вісник Львів. держ. аграр. ун-ту: Економіка АПК, 86-92, 2001
132001
Розвиток та особливості впливу ТНК на економіку України
ОП Радченко, ОІ Шавалюк
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 14 (2), 2015
11*2015
Державне регулювання лізингових відносин в умовах розвитку ринкової економіки України
ОВ Борисюк
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012
112012
Дослідження теоретичних основ і структури банківського капіталу
НР Слав’юк, OB Гнатишак
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (6), 2009
112009
Капітал підприємств і банків: теоретичні основи формування та управління
РА Слав'юк
ДВНЗ "Університет банківської справи", 2016
102016
Вплив іноземного капіталу на розвиток регіону: монографія
РА Слав'юк, ІВ Олександренко
Львів:[АТБ].–2010.–301 с, 2010
102010
Формування і реалізація інноваційних програм машинобудівними підприємствами
ЛЙ Топоровська
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка, 2009
102009
Забезпечення фінансової безпеки діяльності кредитних спілок
ОІ Гриценко
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2008
92008
Державне регулювання діяльності природних монополій: моногр.
ЮІ Стадницький, АГ Загородний, ВВ Кривуцький, НО Шпак
Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2008.–224 с, 2008
82008
Земельні відносини в умовах ринку
Г Черевко, П Буряк, Т Гачек
Аграрна економіка 2 (3-4), 35-43, 2009
72009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20