Подписаться
Юрій Ковриго
Юрій Ковриго
професор, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, НТУУ "КПІ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами
Г Кулаков
Litres, 2022
1292022
Модернизация системы управления тепловой нагрузкой прямоточного котлоагрегата ТЭС с использованием динамического корректора
ЮМ Ковриго, МА Коновалов, АС Бунке
Теплоэнергетика, 43-43, 2012
132012
Аналіз гібридної системи керування за імпульсною характеристикою об’єкта
ІМ Голінко, ЮМ Ковриго
НТУУ «КПІ», 2010
132010
Адаптивное управление теплоэнергетическими процессами
ЮМ Ковриго, АП Мовчан, ИА Полищук, БВ Фоменко
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи, 147-156, 2007
122007
Методика налаштування Н∞-ПІД регулятора для об’єктів із запізнюванням
ЮМ Ковриго, Т Баган
Наукові вісті НТУУ “КПІ”, Київ, 12-17, 2013
92013
Математическое моделирование систем автоматического регулирования с учетом ограничений на управление в пакете Matlab
ЮМ Ковриго, БВ Фоменко, ИА Полищук
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи, 21-28, 2007
92007
Математична модель синтезу робастного H?-регулятора для систем керування теплоенергетичними об’єктами
ЮМ Ковриго, ТГ Баган
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 78-83, 2012
82012
Комп’ютерний аналіз АСР за імпульсною характеристикою об’єкта
ЮМ Ковриго, ІМ Голінко, АІ Кубрак
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2010
82010
Врахування обмежень для підвищення якості функціонування систем регулювання енергоблоків ТЕС і АЕС
ЮМ Ковриго, БВ Фоменко
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи, 180-186, 2008
72008
Обеспечение робастного управления в системах регулирования инерционных теплоэнергетических объектов
ЮМ Ковриго, ТГ Баган, АС Бунке
Теплоэнергетика, 9-9, 2014
62014
Экспресс-метод оптимальной настройки аналогового регулятора по интегральным критериям качества
ИМ Голинко, ЮМ Ковриго, АИ Кубрак
Теплоэнергетика, 15-15, 2014
62014
Система регулювання тепловим навантаженням котла ТПП-210А з використанням регулятора з внутрішньою моделлю
ЮМ Ковриго, БВ Фоменко, ОВ Степанець
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (10 (45)), 4-7, 2010
62010
DESIGNING CONTROL SYSTEMS WITH CONTROLLER BASED ON INTERNAL MODEL WITH TWO DEGREES OF FREEDOM.
Y Kovrygo, T Bahan, A Uschapovskyi
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (11), 2014
52014
Синтез робастного регулятора для объектов с изменяющимися параметрами
ЮМ Ковриго, ТГ Баган
Доклады Белорусского государственного университета информатики и …, 2015
42015
Методи забезпечення стійкості систем регулювання на базі ПІ та ПІД регуляторів
ЮМ Ковриго, ТГ Баган, ОС Бунке
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (3 (63)), 58-63, 2013
42013
Алгоритм роботи двоканального нечіткого контролера для керування теплоенергетичними об’єктами
YM Kovrygo, PV Novikov
KPI Science News, 24-32, 2019
32019
Сучасна теорія управління
ЮМ Ковриго, ОВ Степанець, ТГ Баган, ОС Бунке
Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського.—2018р.—155 с, 2018
32018
Питання моделювання роботи виконавчих механізмів і регулюючих органів в системі керування котлоагрегатом
ЮМ Ковриго, РП Саков
Вестник Приазовского государственного технического университета. Серия …, 2015
32015
Способи покращення якості для робастних систем з регулятором з внутрішньою моделлю управління
ЮМ Ковриго, ТГ Баган
Автоматика-2014: Міжнародна конференція з автоматичного управління …, 2014
32014
Проектування систем керування з регулятором на базі внутрішньої моделі з двома ступенями свободи
ЮМ Ковриго, ТГ Баган, АП Ущаповський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (11 (70)), 4-8, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20