Подписаться
Павлюковець Микола Павлович
Павлюковець Микола Павлович
ННЦ Інститут аграрної економіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене faaf.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методологічні засади запровадження клоуд-комп’ютерної форми обліку
МП Павлюковець
Облік і фінанси, 149-151, 2012
202012
Концепція побудови сучасної системи обліку на сільськогосподарському підприємстві в умовах інтернет-технологій
МП Павлюковець
Облік і фінанси, 66-70, 2014
142014
Розвиток бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств в умовах інтернет-технологій: автореферат... канд. екон. наук, спец.: 08.00. 09–бухгалтерський облік, аналіз …
МП Павлюковець
К.: ННЦ «Ін-т аграр. економіки, 2014
92014
Особливості організації обліку розрахунків з податку на додану вартість у сільському господарстві
ЛС Шатковська, І Герасимук, М Павлюковець
Облік і фінанси АПК, 87-97, 2006
62006
Концептуальні засади організації мережевого бухгалтерського обліку на підприємствах аграрного сектору економіки
МП Павлюковець
Облік і фінанси АПК, 79-84, 2009
32009
Удосконалення організації та методика оцінки у клоуд-комп'ютерній формі обліку
МП Павлюковець
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2014
22014
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОЦІНКИ АКТИВІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
МП Павлюковець
Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в …, 2020
2020
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ В КЛОУД-КОМПЬЮТЕРНОЙ ФОРМЕ УЧЕТА
МП Павлюковець
Економіка. Управління. Інновації, 811-826, 2014
2014
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДО-ВИ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
МП ПАВЛЮКОВЕЦЬ
Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці, 184-188, 2013
2013
Облік основних засобів в ринкових умовах: навчальний посібник
НВ Семенишена, НЛ Жук, ЮС Бездушна, ОВ Волошина, ВМ Гаврилюк, ...
Київ: Видавництво ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2011
2011
Удосконалення системи документування сільськогосподарських підприємств з використанням сучасних інформаційних технологій
МП Павлюковець
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 206-214, 2009
2009
Роль комп’ютеризації бухгалтерського обліку в умовах зміни його парадигми
МП Павлюковець
ІІІ Міжнародна Науково-практична конференція "Реформування обліку …, 2007
2007
1:С підприємство, як інформаційне середовище податкового менеджменту
ВА Кадієвський, МП Павлюковець
Облік і фінанси АПК, 97-101, 2006
2006
Вибір бухгалтерської програми: пріоритети і перспективи
М Павлюковець
Бухгалтерія в сільському господарстві, 9-12, 2006
2006
Впровадження інформаційних систем обліку
МТ Білуха, СФ Голов, МІ Козак, ВО Осмятченко, МП Павлюковець, ...
ББК 65.052 Г 15
ЮС Бездушна, БВ Мельничук, ЄЮ Попко, МП Павлюковець, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16