Ганна Іващенко / Ganna Ivashchenko / Анна Иващенко
Ганна Іващенко / Ganna Ivashchenko / Анна Иващенко
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, ХНЕУ ім. С.Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством
ГА Іващенко, СО Головаш
Економіка та суспільство, 260 – 267, 2017
60*2017
Економічна безпека підприємства: навч. посіб./укл. ІП Отенко, ГА Іващенко, ДК Воронков
ІП Отенко, ГА Іващенко, В ДК
58*2012
Економічна безпека підприємства: навчальний посібник
ІП Отенко, ГА Іващенко, ДК Воронков
Вид. ХНЕУ, 2012
58*2012
Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства: Наук. вид
ІП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ, 348, 2007
552007
Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства
ПМ Куліков, ГА Іващенко
Харків: ВД «Інжек, 2009
502009
Ідентифікація дефініції «економічна безпека підприємства»
ГА Іващенко, ОФ Ярошенко
Бізнес Інформ, 129-131, 2011
232011
Економічна безпека підприємства
ІП Отенко, ГА Іващенко, ДК Воронков
навчальний посібник/ІП Отенко, ГА Іващенко, ДК Воронков.-Харків: Вид. ХНЕУ, 2012
142012
Структура організаційно-економічних факторів формування конкурентоспроможності підприємства
ГА Іващенко
Економіка: проблеми теорії: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ: ДНУ, 32, 2003
132003
Фінансовий аналіз : навчальний посібник
ІП Отенко, ГФ Азаренков, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
102015
Оцінка організаційно-економічних факторів формування конкурентоспроможності підприємства
ГА Іващенко
Харк. нац. екон. ун-т, 2005
92005
Методика оценки уровня конкурентоспособности предприятия
АА Иващенко
Науковий журнал «Економіка розвитку, 31, 2004
62004
Економетрія. Конспект лекцій для студентів спец. 6.050100 «Облік і аудит» заочної форми навчання
АД Огієнко, ГА Іващенко
вид. ХНЕУ, 2007
5*2007
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЗФ Петряєва, ГА Іващенко, ОО Петряєв
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2016
3*2016
Аналітичне забезпечення діагностики фінансової стійкості підприємства
ЗФ Петряєва, ГА Іващенко, ОО Петряєв
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2016
3*2016
Аналітичне забезпечення оцінки фінансових ресурсів підприємства
ЗФ Петряєва, ГА Іващенко, ОО Петряєв, ЗФ Петряева, АА Иващенко, ...
Економічний аналіз 19 (2), 122-129, 2015
32015
Розвиток теоритико-методологічних засад обліку, аналізу контролю і аудиту
АА Пилипенко, ГФ Азаренков, ГА Іващенко
Харків: ВД "ІНЖЕК", 2012
32012
Економічний аналіз. Конспект лекцій для студентів спец. 6.050100 «Оподаткування» усіх форм навчання
АД Огієнко, ГА Іващенко
Вид. ХНЕУ, 2007
32007
Дослідження організаційно-економічних факторів формування конкурентоспроможності підприємства
ІП Отенко, ГА Іващенко
Науково-практичний журнал “Регіональні перспективи”, 35 - 37, 2003
32003
Оценка факторов формирования конкурентоспособности предприятия: основы построения и исследование ее уровня
ЛМ Малярець, ГА Іващенко
Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник, 200 - 209, 2004
22004
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки
ГА Іващенко, GA Ivashchenko
Молодий вчений, 719-723, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20