Ганна Іващенко / Ganna Ivashchenko / Анна Иващенко
Ганна Іващенко / Ganna Ivashchenko / Анна Иващенко
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, ХНЕУ ім. С.Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Економічна безпека підприємства: навч. посіб./укл. ІП Отенко, ГА Іващенко, ДК Воронков
ІП Отенко, ГА Іващенко, В ДК
68*2012
Економічна безпека підприємства: навчальний посібник
ІП Отенко, ГА Іващенко, ДК Воронков
Вид. ХНЕУ, 2012
68*2012
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством
ГА Іващенко, СО Головаш
Економіка та суспільство, 260 – 267, 2017
66*2017
Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства: Наук. вид
ІП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ, 348, 2007
602007
Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства: навчальний посібник
ПМ Куліков, ГА Іващенко
Харків: ВД «Інжек, 2009
562009
Ідентифікація дефініції «економічна безпека підприємства»
ГА Іващенко, ОФ Ярошенко
Бізнес Інформ, 129-131, 2011
252011
Фінансовий аналіз : навчальний посібник
ІП Отенко, ГФ Азаренков, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
142015
Економічна безпека підприємства
ІП Отенко, ГА Іващенко, ДК Воронков
навчальний посібник/ІП Отенко, ГА Іващенко, ДК Воронков.-Харків: Вид. ХНЕУ, 2012
142012
Структура організаційно-економічних факторів формування конкурентоспроможності підприємства
ГА Іващенко
Економіка: проблеми теорії: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ: ДНУ, 32, 2003
122003
Оцінка організаційно-економічних факторів формування конкурентоспроможності підприємства
ГА Іващенко
Харк. нац. екон. ун-т, 2005
102005
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЗФ Петряєва, ГА Іващенко, ОО Петряєв
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2016
6*2016
Аналітичне забезпечення діагностики фінансової стійкості підприємства
ЗФ Петряєва, ГА Іващенко, ОО Петряєв
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2016
6*2016
Методика оценки уровня конкурентоспособности предприятия
АА Иващенко
Науковий журнал «Економіка розвитку, 31, 2004
62004
Аналітичне забезпечення оцінки фінансових ресурсів підприємства
ЗФ Петряєва, ГА Іващенко, ОО Петряєв, ЗФ Петряева, АА Иващенко, ...
Економічний аналіз 19 (2), 122-129, 2015
5*2015
Економетрія. Конспект лекцій для студентів спец. 6.050100 «Облік і аудит» заочної форми навчання
АД Огієнко, ГА Іващенко
вид. ХНЕУ, 2007
5*2007
Розвиток теоритико-методологічних засад обліку, аналізу контролю і аудиту
АА Пилипенко, ГФ Азаренков, ГА Іващенко
Харків: ВД "ІНЖЕК", 2012
32012
Економічний аналіз. Конспект лекцій для студентів спец. 6.050100 «Оподаткування» усіх форм навчання
АД Огієнко, ГА Іващенко
Вид. ХНЕУ, 2007
32007
Верифікація градації рівнів фінансово-економічної безпеки підприємств
ЗФ Петряєва, ГА Іващенко, ОО Петряєв
Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки», 402 – 411, 2016
22016
Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємстві
GA Ivashchenko, AS Skrypai
Економічний аналіз 21 (2), 86-92, 2015
22015
Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємстві
ГА Іващенко, АС Скрипай, АА Иващенко, АС Скрипай
Економічний аналіз 21 (2), 86-92, 2015
2*2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20