Поповиченко Ганна
Поповиченко Ганна
Луганський національний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в lnau.in.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методологічні основи організації обліку основних засобів
ГС Поповиченко
ГС Поповиченко [Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua …, 0
2
Формування новітніх підходів до практичних потреб з організації обліку основних засобів
ПГ С.
Економіка та суспільство, 2018
2018
Земельні ресурси в обліково-аналітичному процесі
МПП Поповиченко Г.С.
Економіка та суспільство, 2018
2018
Екологічні аспекти ефективного використання земельних ресурсів
ССС Поповиченко Г.С.
Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії", 2018
2018
Формування новітніх підходів до практичних потреб з організації обліку основних засобів
ПГ С.
Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство», 2018
2018
The role of fixed assets in the agrarian enterprises development
VL Popovichenko G
Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic …, 2016
2016
Удосконалення механізмів управління основними засобами виробництва
P G.
National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine 2, 6-28, 2016
2016
Підвищення ефективності використання основних засобів
ПГ С.
Матеріали конференції, присвяченої 95-річному ювілею Луганського …, 2016
2016
Управління формуванням та оптимізацією складу основних засобів виробництва аграрних підприємств
ГС Поповиченко, ОО Капустін
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
2015
Амортизація, як складова відтворення основних засобів аграрних підприємств
ПГ С.
Інноваційна економіка: макро-, мезо- та мікрорівні. Міжнародна науково …, 2015
2015
Удосконалення механізму управління формуванням та експлуатацією основних засобів виробництва вітчизняних аграрних підприємств
ГС Поповиченко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 132-134, 2015
2015
УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ГС Поповиченко
Рамазанов СК–професор, д. т. н., д. е. н. Харковський БТ–професор, к. т. н., 321, 2015
2015
Модель управління формуванням та експлуатацією основних засобів виробництва аграрних підприємств
НВ Тертична, ГС Поповиченко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2013
2013
Основні засоби як складова ресурсного потенціалу аграрних підприємств
ГС Поповиченко
Науковий вісник Луганського аграрного університету, 58-64, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14