Галина Яворська / Halyna (Galyna) Yavorska (Iavors'ka)
Галина Яворська / Halyna (Galyna) Yavorska (Iavors'ka)
доцент кафедри мікробіології, Львівський національний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене franko.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Praktykum z mikrobiologii'[Workshop on microbiology]
SP Gudz, SO Нnatush, GV Yavorska, IS Bilinska, BM Borsukevych
Lviv. Nac. Univ. imeni Ivana Franka. Ser. Biol. Stud., Lviv (in Ukrainian), 2014
17*2014
Antimicrobial activity of phytoextracts on opportunistic oral bacteria, yeast and bacteria from probiotics
NM Vorobets, MV Kryvtsova, OY Rivis, MY Spivak, HV Yavorska, ...
Regulatory mechanisms in biosystems 9 (3), 2018
82018
Sirkovidnovljuval’ni bakterii’ozera Javorivs’ ke: Dejaki morfologichni, kul’tural’ni i fiziologichni osoblyvosti [Sulfur reducing bacteria from Yavorivske Lake: Some …
OM Moroz, TB Peretiatko, IR Klym, BM Borsukevych, GV Yavorska, ...
Nauk. Visn. Uzhgorod. Univ. Ser. Biol 35, 34-41, 2013
6*2013
Ekoloho-trofichni hrupy mikroorhanizmiv vody ozera Yavorivske [Ecological trophic groups of microorganisms of Yavorivske lake water]
O Tarabas, O Moroz, S Hnatush, G Yavorska, G Zvir, M Kovalchuk
Visnyk of L’viv University. Biological Series 76, 166-178, 2017
52017
Modifications of agar diffusion method to determination of the antimicrobial effect of the herbal medicinal products
NM Vorobets, HV Yavorska
Ukrainian biopharmaceutical journal, 80-84, 2016
52016
Порівняння мікрофлори ґрунтів м. Львова
Д Чорна, Г Яворська
Біологічні студії 5 (1), 25-36, 2011
42011
Морфолого-культуральні і фізіолого-біохімічні властивості атипових мікобактерій
ГВ Яворська, РІ Сибірна
Мікробіологічний журнал, 27-34, 2009
32009
Морфолого-культуральні особливості мультирезистентних штамів Mycobacterium tuberculosis
Г Яворська
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол 38, 165-170, 2004
32004
Reduction of ferrum (III) by sulfate reducing and sulfur reducing bacteria / Відновлення феруму (ІІІ) сульфатвідновлювальними і сірковідновлювальними бактеріями
ОМ Мороз, ГВ Яворська, НО Муравель, ІР Клим
Біологічні студії/Studia biologica 6 (2), 161-172, 2012
2*2012
Sulfidogenic activity of sulfate and sulfur reducing bacteria under the influence of metal compounds
OM Moroz, SO Hnatush, OV Tarabas, CI Bohoslavets, GV Yavorska, ...
Biosystems Diversity 26 (1), 3-10, 2018
12018
Usage of ferrum (ІІІ) and manganese (IV) ions as electron acceptors by Desulfuromonas sp. bacteria
OM Moroz, SO Hnatush, CI Bohoslavets, GV Yavorska, NV Truchym
Biosystems Diversity 24 (1), 2016
12016
Джерела інфікування, ідентифікація збудників та шляхи запобігання мікробному псуванню постійних фіксованих експонатів зоологічного музею
Г Яворська, І Шидловський
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол.–2007.–Вип 45, 160-168, 2007
12007
Reduction of sulfate, nitrate and nitrite ions by Desulfovibrio sp. under the influence of ferrum (III) citrate
YGV Moroz О. М., S. O. Hnatush S. O.
Studia biologica 14 (1), 3-22, 2020
2020
Reduction of sulfur and oxidized forms of nitrogen by bacteria of Desulfuromonas sp., isolated from Yavorivske Lake, under the influence of ferrum citrate
BMB O. M. Moroz, S. O. Hnatush, O. D. Maslovska, G. V. Yavorska
Biosystems Diversity 28 (1), 53-59, 2020
2020
Anticandidal Properties of Lavandin Essential Oils
N Vorobets, H Yavorska, L Svydenko
Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality, 2019
2019
Sulfidogenic and metal reducing activities of Desulfuromonas genus bacteria under the influence of copper chloride
BMB S. O. Hnatush, O. M. Moroz, G. V. Yavorska
Biosystems Diversity 26 (3), 218–226, 2018
2018
Вплив калій біхромату на деякі фізіологічні особливості бактерій циклу сульфуру озера Яворівське
О Мороз, С Гнатуш, Х Богославець, Г Яворська, Г Звір, Б Борсукевич
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 127-139, 2017
2017
Antimicrobial activity of extracts of cultivated Calamintha officinalis Moench. and Poterium polygamum Waldst et Kit.
YH Vorobets N., Nikolaichuk V., Rivis O.
Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality, 497–502, 2016
2016
Відновлення сульфат-, нітрат-і нітрит-йонів бактеріями роду Desulfovibrio за впливу сполук феруму (III), хрому (VI) та мангану (IV)
О Мороз, С Гнатуш, Х Богославець, Г Яворська, Б Борсукевич
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 190-205, 2016
2016
Мікробіологічна експертиза повітря приміщень і книг наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка
ГВ Яворська, ІС Білінська, СО Гнатуш, ГС Осьмак
Біологічні студії, 75-88, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20