Карпінський Борис Андрійович /Karpinsky B.A. /Борис Карпинский
Карпінський Борис Андрійович /Karpinsky B.A. /Борис Карпинский
Львіський національний університет імені Івана Франка, факультет управління фінансами та бізнесу
Verified email at lnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка праці та соціально-трудові відносини
ОП Дяків, ВМ Островерхов, СА Прохоровська, НМ Слівінська
Тернопіль, ТНЕУ, 2016
332*2016
Економіка праці й соціально-економічні відносини: навч. посіб.
ПЮ Буряк, БА Карпінський, МІ Григор’єва
К.: Центр навчальної літератури, 410, 2004
1252004
Современная модель эффективного бизнеса
НЮ Величко, НА Гончарова, ВВ Заболоцкая, ГЕ Зайцева, ...
Издательство Сибпринт, 2012
882012
Сталий розвиток економіки: узагальнена модель: монографія
БА Карпінський, СМ Божко
Львів: Логос, 2005
652005
Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння: монографія
БА Карпінський
Львів: Логос, 2005
632005
Інвестиційний клімат України
БА Карпінський
Фінанси України, 139-147, 2001
412001
Фінансова система: навчальний посібник
БА Карпінський, ОВ Герасименко
К.: Центр навчальної літератури, 2003
402003
Фінанси: термінологічний словник
БА Карпінський, ТБ Шира
К.: Видавничий дім «Професіонал, 2007
342007
Economic Growth at sustainable development of economy : monografy
BA Karpinsky, SM Bozshko
Lviv : Publisher "Prostir-M", 2006
34*2006
Маркетинг: навчальний посібник
ПЮ Буряк, БА Карпінський, ЯЮ Карпова
К.: ВД “Професіонал, 2005
322005
Податковий контроль: підручник
ПЮ Буряк, БА Карпінський, НС Залуцька
К.: Вид-во" Хай-Тек Прес, 2007
312007
Макроекономіка: зростання і сталий розвиток: Навч. посіб
БА Карпінський, СМ Божко, ОБ Карпінська
К.: Вид. дім" Професіонал, 2006
312006
Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави
БА Карпінський, НС Залуцька
Стратегічні пріоритети, 5, 2007
302007
Основи збалансованості фінансової системи держави
БА Карпінський, ОВ Герасименко
Фінанси України, 77-81, 2003
302003
Фінансово-інвестиційний словник:[навчальний посібник]
БА Карпінський, ОВ Герасименко
Львів: Магнолія Плюс, 2005
292005
Транспортна система України в контексті європейської інтеграції
Б Карпінський, Б Макух
Економіка України, 440, 2003
292003
Научные ответы на вызовы современности: экономика
ЕА Пахомова, АЕ Зубарев, АВ Пластинин, ГА Федотова, ИВ Кулик, ...
Куприенко Сергей Васильевич, 2016
282016
Cтратегиология развития экономической системы государства: основы, финансовые вызовы, диспропорции
БА Карпинский
Финансовое управление развитием экономических систем: монография/ОО Ардасова …, 2012
282012
Фінанси: курс для фінансистів. Підручник.
ГОВ Буряк П.Ю., Жихор О.Б., Карпінський Б.А., Турянський Ю.І., Григорєва М.І.
К.: «Хай-Тек Прес», 2010
282010
Індикатори фінансової безпеки в контексті збалансованості фінансової системи держави
БА Карпінський
Науковий вісник НЛТУ України 18 (2), 2008
272008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20