Махбубур Сидикович Рахман /  Mahbubur Raкhman
Махбубур Сидикович Рахман / Mahbubur Raкhman
ХНУ імені Каразіна / V.N. Karazin Kharkiv National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кон’юнктурний аналіз розвитку готельної індустрії як складової туризму Україн
МС Рахман
БІЗНЕСІНФОРМ, 205-212, 2015
10*2015
Вплив міжнародного туризму на економічний розвиток та імідж окремої країни
ВА Євтушенко, МС Рахман, ДВ Мангушев
Проблемы экономики, 2017
62017
АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКСПОРТІ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
М Рахман, І Гриненко
Економіка та держава, 105-107, 2015
52015
Статистика рынка товаров и услуг : учебное пособие
МС Рахман
Харьков : Издательство ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013
52013
Дослідження інформаційних і телекомунікаційних послуг України як експорто-орієнтованої галузі економіки
МС Рахман
Бізнес Інформ, С. 279 - 287, 2017
32017
Аналіз тенденцій розвитку експортно-імпортних операцій сільськогосподарської продукції України
МС Рахман, АС Книш
Причорноморські економічні студії, 180-184, 2019
22019
Характеристика та аналіз сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності України
МС Рахман, КБ Сіладі
Ефективна економіка, 2018
22018
Залучення туристичного потенціалу України до" розвантаження" світових потоків
МС Рахман
Проблемы экономики, 2018
22018
Маркетингове дослідження конюнктури ринку банківських послуг України
МС Рахман, ДО Поцелуєва
М. І. Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука …, 2015
22015
Economic and statistical research of international services as the development of the field of national economy
MS Rakhman
Международный научный журнал, 76-86, 2015
22015
Структурний аналіз імпортних операцій України
МС Рахман, ТО Залогіна
Бизнес Информ, C. 25–34, 2018
12018
Аналіз кон’юнктури ринку міжнародних туристичних послуг України
МС Рахман, ВС Оніщенко
Приазовський економічний вісник, 34-39, 2018
12018
Аналіз структурних зрушень на вітчизняному та зовнішньому ринках м’яса та м’ясопродуктів в Україні
МС Рахман, ДВ Мангушев, АС Клімова
Економіка та суспільство, С. 203 – 212, 2018
1*2018
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
МС Рахман, В Соколова
ІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКА В СОВРЕМЕННОМ …, 2015
12015
СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
МС Рахман, ДВ Мангушев
Ефективна економіка, 2014
12014
Развитие внешнеэкономической деятельности стран–членов интеграционного объединения АСЕАН
МС Рахман
Бізнес Інформ, 87-92, 2012
12012
ASEAN Member States in the Focus of Ukraine’s Priority Markets
MS Rakhman, BM Sokyrko
Проблемы экономики (Харьков), 25-33, 2020
2020
АНАЛіЗ РИНКУ ОПТОВОї ТОРГіВЛі УКРАїНИ
МС Рахман, ДВ Прус
Бизнес Информ, 2020
2020
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛіЗ ЕКОНОМіКИ ТА ЗОВНіШНЬОЕКОНОМіЧНОї ДіЯЛЬНОСТі НіДЕРЛАНДіВ
МС Рахман, МА Несен
Бизнес Информ, 2020
2020
АНАЛіЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ ЕКСПОРТНО-іМПОРТНИХ ОПЕРАЦіЙ ЗЕРНОВИХ і ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР В УКРАїНі
МС Рахман, НМ Бабенко
Бизнес Информ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20