Підписатись
Лариса Кочубей
Лариса Кочубей
доктор політичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Виборчі технології
ЛО Кочубей
К.: Український центр політичного менеджменту 332, 2008
632008
Виборчі технології: політологічний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України): монографія
ЛО Кочубей
К.: Юрид. думка, 2006
382006
Проблеми дослідження електорального простору. Методологічний контекст
Л Кочубей
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
222005
Виборчі технології як механізм досягнення політичного результату
Л Кочубей
Людина і політика 4, 56-62, 2003
142003
Політична еліта та політичний клас: класичні зарубіжні концепції
ЛО Кочубей
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009
132009
Теорії еліт: зарубіжний досвід для України
Л Кочубей
Сучасна українська політика: політики і політологи про неї.–Київ, Миколаїв, 2008
132008
Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України): Монографія
ЛО Кочубей
ЛО Кочубей–К.: Юридична думка, 2006
122006
Виборчі системи як передумова формування політичної еліти. З досвіду України і Польщі
Л Кочубей
Політ. менедж.–2007.–Спецвипуск, 197-205, 2007
112007
Політічне лідерство і PR–діяльність
Л Кочубей
Полiтичний менеджмент. Спецiальний випуск, 183-190, 2006
112006
Категоріальне осмислення виборчих процесів
Л Кочубей
Політичний менеджмент, 57-68, 2004
112004
Громадянське суспільство як необхідна передумова демократичного розвитку в Україні
Л Кочубей
Все для студента-политолога [Електронний ресурс].–Електрон. текст. дані.–[Б. м.], 2010
102010
Політичні конфлікти в сучасній Україні: технології запобігання та специфіка перебігу
ЛО Кочубей
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2008
102008
Політична еліта» і «політичний клас»: класичні та сучасні підходи до визначення понять/Л. О Кочубей
Л Кочубей
Політичний менеджмент.–2008.–Спеціальний випуск, 24, 2008
102008
Методи соціально-психологічного впливу на електорат
Л Кочубей
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
102004
Виборчі технології–не виборчі маніпуляції.
Л Кочубей
Віче.–2003.–ғ 8, 10-13, 2003
102003
PR у політичній сфері: підручник
ЛО Кочубей
ІФ Кураса НАН України.–2013.–472 с, 2013
92013
Архетипи політичного лідерства як підґрунтя маніпулятивних технологій
Л Кочубей, К МерКотан
Електронний ресурс].–URL//http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Pubupr …, 2010
82010
Виборчi технологiї: полiтологiчний аналiз (на прикладi виборiв до парламенту сучасної України): монографiя
ЛО Кочубей
72006
Політологічні дослідження в Україні: Аналіз документального потоку (за матеріалами реферативного журналу Книжкової палати України “Політика. Політичні науки “)(1998–2002 рр.)
Л Кочубей
Вісн. кн. палати, 41-43, 2003
72003
До проблеми створення реферативного журналу України „Політика”
Л Кочубей
Вісн. Кн. палати, 20-23, 1997
71997
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20