Короход Ясмина Джановна | Короход Ясміна Джанівна | Korokhod Yasmina | Korokhod Iasmina
Короход Ясмина Джановна | Короход Ясміна Джанівна | Korokhod Yasmina | Korokhod Iasmina
Verified email at onua.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретичні аспекти розуміння політичного конфлікту
ЯД Короход
Політичний менеджмент : наук. журнал, 30-37, 2013
62013
Безопасность общества и государства в условиях информационно-психологической войны
ЯД Короход
Научный вестник МГИИТ, 36-42, 2013
22013
Информационно-психологические войны – оружие 21 века
ЯД Короход
Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр., 299-307, 2013
2*2013
Специфіка механізмів та технологій інформаційного впливу в умовах політичного конфлікту
ЯД Короход
Національний університет «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і …, 2014
12014
Внутрішні конфлікти в політичному просторі сучасної України
ЯД Короход
Правове життя сучасної України : матеріали міжнародної науково-практичної …, 2014
12014
Інформаційно-психологічні війни–зброя ХХІ століття
ЯД Короход
Актуальні проблеми політики, 299-307, 2013
12013
Некоторые теоретические аспекты информационно-психологической безопасности государства
ЯД Короход
Правове життя сучасної України : матеріали міжнародної науково-практичної …, 2013
12013
Соціально-політичні маніпуляції особистістю
ЯД Короход
Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр., 268-275, 2013
12013
ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК: ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРІОДИЗАЦІЇ В ПОГЛЯДАХ ЗАРУБІЖНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕОРЕТИКІВ
ЯД Короход
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2021
2021
Краткая история истории психологии: публицистический дискурс
ЯД Короход
Emerging Trends in Academic Research: Conference Proceedings of the 1st …, 2021
2021
Ірвін Девід Ялом: деякі погляди на психотерапію
ЯД Короход
The 5th International scientific and practical conference “Science and …, 2021
2021
Диференціальна психологія: навчально-методичні рекомендації (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»)
ЯД Короход, ЯД Короход, ЯД Короход, ЛВ Долінська, ЛВ Долінська, ...
Одеса: НУ «ОЮА»; Фенікс, 2021
2021
Історія психології: практикум (для студентів закладів вищої освіти)
ЯД Короход, ЯД Короход, ЯД Короход
Одеса:«Фенікс», 2021
2021
Нарис з історії формування регресивного репарентингу Джекі Шифф
ЯД Короход
Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era: Conference …, 2021
2021
EXCLUSION (NONCOMPENSATORY) STRATEGIES AS HEURISTICS OF INTERCRITERIA CHOICE IN THE SYSTEM OF DESCRIPTIVE MODELS OF DECISION-MAKING (PSYCHOLOGICAL ASPECT)
I Korokhod
Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічний та …, 2020
2020
Psychological features of decision-making by confident and unconfident individuals.
Y Korokhod
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 88 (220), 45-46, 2020
2020
Психологія праці: методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти
ЛВ Долінська, ЯД Короход
Одеса: НУ «ОЮА», 2020
2020
Внесок арабських вчених у розвиток психологічних знань у Середні віки
ЯД Короход
Духовність особистості: методологія, теорія і практика 98 (5), 115-125, 2020
2020
Історія розвитку психології в кінці ХІХ на початку ХХ ст. (окремі аспекти)
ЯД Короход
Габітус : науковий журнал, 41-44, 2020
2020
Психологічна дистанція між членами родини як показник якості розвитку суспільства
ЯД Короход, ТМ Третьякова
«Соціально-психологічне забезпечення інтеграційного розвитку українського …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20