Підписатись
Олена Бровко
Олена Бровко
професор, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Новела в структурі української прози : модифікації та функції : монографія
ОО Бровко
Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011
532011
Лірика Миколи Руденка : монографія
О Бровко
Луганськ : Альма-матер, 2003
18*2003
Основи компаративістики: навч.-метод. посіб./Олена Олександрівна Бровко; Держ. закл." Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”
ОО Бровко
Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2012
122012
Жанрова матриця бестіарію в сучасній літературі
O Brovko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 42–48-42–48, 2016
72016
Сучасні версії українського роману в новелах: інтермедіальний вимір
О Бровко
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2013
72013
Слобожанський текст Олеся Досвітнього
О Бровко
Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки, С. 50 – 56., 2010
72010
Особливості вставних новел в українській прозі другої половини 20-х – початку 30-х років. ХХ ст.
О Бровко
Наук. зап. НаУКМА : Філологічні науки 98, С. 47 – 52., 2009
62009
Проблема альтернативного моделювання історії в літературі постмодернізму
ОО Бровко
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 22-32, 2012
52012
Новела-казка як інкорпорований текст у прозі Б. Антоненка-Давидовича, Ю. Шпола, М. Могилянського
О Бровко
Літературознавчі студії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www …, 2010
52010
Альтернативні художні версії минулого в літературі сьогодення: спроба типологізації
ОО Бровко
Література. Фольклор. Проблеми поетики : Зб. наук. праць, 2013
42013
Концепт літери в постмодерному тексті
О Бровко
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2014
32014
Кореляція урбаністичного й рустикального в українській епіці другої половини ХХ ст.
ОО Бровко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
32013
Геральдика й емблематика як предмет літературознавчих досліджень
ОО Бровко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
32013
Метатекстуальність поетики роману О. Памука „Сніг”
О Бровко
Актуальні проблеми української літератури і фольклору, 118-125, 2013
32013
Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації: Дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук
ОО Бровко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012
32012
Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації: автореф. дис ... д-ра філол. наук / О. О. Бровко. – Київ : Б.в., 2012 . – 36 с.
ОО Бровко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012
32012
Буквар нашого часу: новелістичний конструкт постмодерної епіки
О Бровко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2011
32011
Есеїстичні наративні структури в літературно-критичних виступах К. Москальця та В. Даниленка
О Бровко
Філологічні семінари : Літературна критика і критерії художності, С. 187 – 191, 2009
32009
Щоденник літературного досвіду як „текст у тексті” у прозі І. Ле та Б. Тенети
О Бровко
Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки, С. 6 – 12, 2009
32009
Rhizome versus trees: естетичні можливості колажної поетики
О Бровко
Масова література: проблеми інтерпретації, змісту та форми: Матеріали …, 2015
2*2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20