Олена Бровко
НазваПосиланняРік
Новела в структурі української прози : модифікації та функції : монографія
ОО Бровко
Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011
232011
Лірика Миколи Руденка : монографія
О Бровко
Луганськ : Альма-матер, 2003
10*2003
Слобожанський текст Олеся Досвітнього
О Бровко
Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки, С. 50 – 56., 2010
42010
Сучасні версії українського роману в новелах: інтермедіальний вимір
О Бровко
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2013
32013
Альтернативні художні версії минулого в літературі сьогодення: спроба типологізації
ОО Бровко
Література. Фольклор. Проблеми поетики : Зб. наук. праць, 2013
22013
Структуротвірні та семіотичні аспекти мотиву двійництва в прозовому творі
О Бровко
Вид-во УжНУ" Говерла", 2011
22011
Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття: підручник для студентів вищих навчальних закладів
ОО Бровко, ОА Галич
Луганськ : Альма-матер, 2008
22008
КОМПАРАТИВНІ ВИМІРИ ХУДОЖНЬОГО ПІДТЕКСТУ
О Бровко
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2018
12018
Жанрово-композиційна специфіка ліричної прози: дискусії тривають
O Brovko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2016
12016
Концепт літери в постмодерному тексті
О Бровко
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2014
12014
Кореляція урбаністичного й рустикального в українській епіці другої половини ХХ ст.
ОО Бровко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
12013
Метатекстуальність поетики роману О. Памука „Сніг”
О Бровко
Актуальні проблеми української літератури і фольклору, 118-125, 2013
12013
Основи компаративістики: навч.-метод. посіб. для орг. сам. роботи й підготов. до модульної роботи студ.
ОО Бровко
Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені …, 2012
1*2012
Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації: Дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук
ОО Бровко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012
12012
Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації: автореф. дис ... д-ра філол. наук / О. О. Бровко. – Київ : Б.в., 2012 . – 36 с.
ОО Бровко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012
12012
Проблема альтернативного моделювання історії в літературі постмодернізму
ОО Бровко
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 22-32, 2012
12012
Художня циклізація як структуротвірний чинник поетики
О Бровко
Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту імені В. О. Сухомлинського : зб. наук …, 2012
1*2012
Роман у новелах у сучасній українській літературі: структура та тенденції розвитку
ОО Бровко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 1 (№ 3 …, 2011
12011
Питання історії розвитку новели в теоретичній конструкції формалізму
О Бровко
Філологічні семінари, 134-139, 2010
12010
Новела-казка як інкорпорований текст у прозі Б. Антоненка-Давидовича, Ю. Шпола, М. Могилянського
О Бровко
Літературознавчі студії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www …, 2010
1*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20