Олена Бровко
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Новела в структурі української прози : модифікації та функції : монографія
ОО Бровко
Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011
322011
Лірика Миколи Руденка : монографія
О Бровко
Луганськ : Альма-матер, 2003
14*2003
Жанрова матриця бестіарію в сучасній літературі
O Brovko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2016
42016
Слобожанський текст Олеся Досвітнього
О Бровко
Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки, С. 50 – 56., 2010
42010
Сучасні версії українського роману в новелах: інтермедіальний вимір
О Бровко
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2013
32013
Есеїстичні наративні структури в літературно-критичних виступах К. Москальця та В. Даниленка
О Бровко
Філологічні семінари : Літературна критика і критерії художності, С. 187 – 191, 2009
32009
Альтернативні художні версії минулого в літературі сьогодення: спроба типологізації
ОО Бровко
Література. Фольклор. Проблеми поетики : Зб. наук. праць, 2013
22013
Геральдика й емблематика як предмет літературознавчих досліджень
ОО Бровко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
22013
Структуротвірні та семіотичні аспекти мотиву двійництва в прозовому творі
О Бровко
Вид-во УжНУ" Говерла", 2011
22011
Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття: підручник для студентів вищих навчальних закладів
ОО Бровко, ОА Галич
Луганськ : Альма-матер, 2008
22008
Компаративні виміри художнього підтексту
О Бровко
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2018
12018
Жанрово-композиційна специфіка ліричної прози: дискусії тривають
O Brovko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 67–69-67–69, 2016
12016
Концепт літери в постмодерному тексті
О Бровко
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2014
12014
Кореляція урбаністичного й рустикального в українській епіці другої половини ХХ ст.
ОО Бровко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
12013
Метатекстуальність поетики роману О. Памука „Сніг”
О Бровко
Актуальні проблеми української літератури і фольклору, 118-125, 2013
12013
Буквар нашого часу: між сакральним і профанним
ОО Бровко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2013
12013
Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації: Дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук
ОО Бровко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012
12012
Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації: автореф. дис ... д-ра філол. наук / О. О. Бровко. – Київ : Б.в., 2012 . – 36 с.
ОО Бровко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012
12012
Проблема альтернативного моделювання історії в літературі постмодернізму
ОО Бровко
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 22-32, 2012
12012
Художня циклізація як структуротвірний чинник поетики
О Бровко
Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту імені В. О. Сухомлинського : зб. наук …, 2012
1*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20