Олена Бровко
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Новела в структурі української прози : модифікації та функції : монографія
ОО Бровко
Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011
372011
Лірика Миколи Руденка : монографія
О Бровко
Луганськ : Альма-матер, 2003
15*2003
Основи компаративістики: навч.-метод. посіб
ОО Бровко
Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2012
62012
Слобожанський текст Олеся Досвітнього
О Бровко
Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки, С. 50 – 56., 2010
52010
Жанрова матриця бестіарію в сучасній літературі
О Бровко
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2016
42016
Сучасні версії українського роману в новелах: інтермедіальний вимір
О Бровко
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2013
42013
Альтернативні художні версії минулого в літературі сьогодення: спроба типологізації
ОО Бровко
Література. Фольклор. Проблеми поетики : Зб. наук. праць, 2013
42013
Есеїстичні наративні структури в літературно-критичних виступах К. Москальця та В. Даниленка
О Бровко
Філологічні семінари : Літературна критика і критерії художності, С. 187 – 191, 2009
32009
Кореляція урбаністичного й рустикального в українській епіці другої половини ХХ ст.
ОО Бровко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
22013
Геральдика й емблематика як предмет літературознавчих досліджень
ОО Бровко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
22013
Структуротвірні та семіотичні аспекти мотиву двійництва в прозовому творі
О Бровко
Вид-во УжНУ" Говерла", 2011
22011
Новела-казка як інкорпорований текст у прозі Б. Антоненка-Давидовича, Ю. Шпола, М. Могилянського
О Бровко
Літературознавчі студії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www …, 2010
2*2010
Особливості вставних новел в українській прозі другої половини 20-х – початку 30-х років. ХХ ст.
О Бровко
Наук. зап. НаУКМА : Філологічні науки 98, С. 47 – 52., 2009
22009
Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття: підручник для студентів вищих навчальних закладів
ОО Бровко, ОА Галич
Луганськ : Альма-матер, 2008
22008
Моделювання світу у в’язничній поезії М. Руденка
О Бровко
Галактика слова Миколи Руденка : матеріали конференції, присвяченої 85-ти …, 2005
22005
Компаративні виміри художнього підтексту
О Бровко
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2018
12018
Культурний ландшафт художнього тексту як вияв етнічної ідентичності: технологія вивчення
О Бровко, Н Богданець-Білоскаленко
Гірська школа Українських Карпат, 136-149, 2017
12017
Жанрово-композиційна специфіка ліричної прози: дискусії тривають
O Brovko
Синопсис: текст, контекст, медіа, 67–69-67–69, 2016
12016
Концепт літери в постмодерному тексті
О Бровко
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2014
12014
Художні версії опозиції “природа – цивілізація” у творчості Ж.-М. Ґ. Ле Клезіо
ОО Бровко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20