Подписаться
Светлана Ивановна Рассадникова
Светлана Ивановна Рассадникова
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія і тактика екологізації інвестиційної діяльності
СІ Рассадникова
Науковий вісник. Екологізація як інструмент сталого розвитку в умовах …, 2005
222005
Концептуальний підхід до систематизації об’єктів інвестиційної привабливості сфери природокористування
СІ Рассадникова
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал., С. 117-123, 2008
162008
Сучасні тренди і проблеми реформування інвестиційного забезпечення природокористування
СІ Рассадникова
Економіст, С. 38-41, 2010
102010
Концептуальне обґрунтування державно-приватного партнерства в контексті формування інвестиційної привабливості об’єктів екологічної інфраструктури
СІ Рассадникова
Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки», С. 176-185, 2012
82012
Формирование инвестиционной привлекательности в сфере природопользования на региональном уровне
СИ Рассадникова
Экономические инновации, С. 259-266, 2007
82007
Державно-приватне партнерство у розбудові екологічної інфраструктури: становлення, особливості, інвестиції
СІ Рассадникова
Економіка: реалії часу, С. 133-142, 2012
72012
Концептуальні засади формування інвестиційної привабливості у сфері природокористування
СІ Рассадникова
Економіка і управління. Науково-практичний журнал., С. 79-89, 2011
72011
Базові принципи формування інвестиційної привабливості природокористування
СІ Рассадникова
Економічні інновації: Зб. наук. пр., С. 308-315, 2010
72010
Условия и факторы формирования инвестиционной привлекательности природопользования
СИ Рассадникова
Економічні інновації: Зб. наук. пр., С. 226-233, 2009
52009
Рыночная инфраструктура в сфере природопользования и обеспечения ресурсно-экологической безопасности
АНН Рассадникова С.И., Харичков С.К.
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1996
5*1996
Концепция многообразия форм собственности на объекты природно-ресурсного потенциала в Украине. Серия: Ресурсно-экологическая безопасность
ХСК Рассадникова С.И.
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины,, 1995
5*1995
Принципові засади удосконалення системи управління природокористуванням
СІ Рассадникова
Економічні інновації: збірник наукових праць, С. 127-137, 2015
32015
Методологічні проблеми інвестиційної атрактивності: контекст економіко-екологічних досліджень
СІ Рассадникова, ВН Степанов
Економіст, С. 56-59, 2014
32014
Потенціал становлення державно-приватного партнерства у формуванні екологічної інфраструктури в Україні
СІ Рассадникова
Економічні інновації: Зб. наук. пр., С. 247-257, 2012
32012
Регіональні аспекти екологізації економіки України
СІ Рассадникова
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2011
32011
Экологизация инвестиционной деятельности в условиях трансформации экономики Украини
СИ Рассадникова
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Зб. наукових праць …, 2004
32004
Пріоритетні напрями державно-приватного партнерства у розбудові екологічної інфраструктури
СІ Рассадникова
Економічні інновації: Зб. наук. пр., С. 192-204, 2012
22012
Теоретичні та організаційно-методичні засади формування регіональної програми розбудови екологічної інфраструктури
СІ Рассадникова
Економічні інновації, С. 312-321, 2012
22012
Инвестиционные императивы в системе управления морским природопользованием в бассейне Азовского моря
СИ Рассадникова
Экономические инновации, С.176-187, 2008
22008
Лізинг в экологоориэнтированном инвестировании
СІ Рассадникова
Экономические инновации, С. 239-250, 2005
22005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20