Олег Миколайович КОЛОДІЗЄВ  (О.Н.Колодизев, Oleh Kolodiziev)
Олег Миколайович КОЛОДІЗЄВ (О.Н.Колодизев, Oleh Kolodiziev)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Department of Banking and Financial Services
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гроші і кредит
ОМ Колодізєв, ВФ Колесніченко
К.: Знання, 2010
892010
Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова, ІО Губарева
ВД: "Інжек", 2004
662004
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку національної економіки
ОМ Колодізєв
Харківський національний економічний університет, 2010
552010
Методологічні засади фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком економіки
ОМ Колодізєв
542009
Вплив безготівкових розрахунків на обсяг активів банків України: монографія
ОМ Колодізєв, ІВ Плескун, ЮВ Ус, ОН Колодизев, ИВ Плескун, ...
Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки / [Текст …, 2016
47*2016
Дослідження сутності та змісту економічної стійкості підприємства
ОМ Колодізєв, КМ Нужний
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
342007
Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування
О Колодізєв
Банківська справа, 28-29, 2000
312000
Кредитно-інвестиційна діяльність банків України: сучасний стан і перспективи розвитку
ОМ Колодізєв, НМ Власенко
Бізнес інформ, 342-347, 2013
292013
Проблеми та перспективи структурної перебудови фінансової системи України на шляху інтеграції у Європейський простір
ВМ Гриньова, ОМ Колодізєв
262006
Формування багаторівневої системи показників фінансування інноваційної діяльності
ОМ Колодізєв
Актуальні проблеми економіки, 32-44, 2013
162013
Аналіз перспектив розвитку ринку деривативів в Україні з урахуванням вирішення проблеми його нормативно-правового регулювання
ОМ Колодізєв, ОВ Коцюба
Проблеми економіки, - С. 242 - 248., 2016
142016
Формування універсальної системи оцінки економічної безпеки банку
ОМ Колодізєв, ОМ Штаєр
Проблеми економіки.–Х, 67-75, 2011
13*2011
Теоретичні аспекти управління економічною стійкістю підприємства
О Колодізєв, К Нужний
Галицький економічний вісник, 16, 2008
132008
Fuzzy Modeling of Creditworthiness Assessments of Bank’s Potential Borrowers in Ukraine
О Omelchenko, О Dorokhov, O Kolodiziev, L Dorokhovа
Economi Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 27 (4), 2018, -pp. 100-125., 2018
122018
Use of causal analysis to improve the monitoring of the banking system stability
O Kolodiziev, I Chmutova, V Lesik
Banks and Bank Systems, Volume 13, 2018, Issue 2, – P. 39 – 53., 2018
122018
Project finance risk management for public-private partnership
O Kolodiziev, V Tyschenko, K Azizova
Investment Management and Financial Innovations. Volume 14 2017, Issue #4 …, 2017
122017
УПРАВЛіННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ'єКТіВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ОСНОВі МЕТОДіВ АНАЛіЗУ ЕФЕКТИВНОСТі ВИКОРИСТАННЯ ФіНАНСОВИХ РЕСУРСіВ
ОМ КОЛОДІЗЄВ, ОВ КОЦЮБА
ScienceRise 3 (3 (8)), 2015
122015
Державна система управління фінансовою безпекою України та правові засади її функціонування
ОМ Колодізєв, АВ Середіна
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
112010
Ресурсна база банківського кредитування
ОМ Колодізєв
112007
Гроші та кредит : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ОМ Колодізєв, ОР Яременко
Х. : Видавничій Дім ІНЖЕК, 2004
112004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20