Олег Миколайович КОЛОДІЗЄВ  (О.Н.Колодизев, Oleh Kolodiziev)
Олег Миколайович КОЛОДІЗЄВ (О.Н.Колодизев, Oleh Kolodiziev)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Department of Banking and Financial Services
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гроші і кредит
ОМ Колодізєв, ВФ Колесніченко
К.: Знання, 2010
872010
Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова, ІО Губарева
ВД: "Інжек", 2004
722004
Методологічні засади фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком економіки: монографія
ОМ Колодізєв
Х.: ВД ІНЖЕК, 2009
512009
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку національної економіки
ОМ Колодізєв
Харківський національний економічний університет, 2010
492010
Дослідження сутності та змісту економічної стійкості підприємства
ОМ Колодізєв, КМ Нужний
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
302007
Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування
О Колодізєв
Банківська справа, 28-29, 2000
302000
Вплив безготівкових розрахунків на обсяг активів банків України: монографія
ОМ Колодізєв, ІВ Плескун, ЮВ Ус, ОН Колодизев, ИВ Плескун, ...
Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки / [Текст …, 2016
27*2016
Кредитно-інвестиційна діяльність банків України: сучасний стан і перспективи розвитку
ОМ Колодізєв, НМ Власенко
Бізнес Інформ, 342-347, 2013
272013
Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України
ВМ Гриньова, ОМ Колодізєв
Фінанси України, 94-100, 2006
252006
УПРАВЛіННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ'єКТіВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ОСНОВі МЕТОДіВ АНАЛіЗУ ЕФЕКТИВНОСТі ВИКОРИСТАННЯ ФіНАНСОВИХ РЕСУРСіВ
ОМ КОЛОДІЗЄВ, ОВ КОЦЮБА
ScienceRise 3 (3 (8)), 2015
122015
Формування багаторівневої системи показників фінансування інноваційної діяльності
ОМ Колодізєв
Актуальні проблеми економіки, 32-44, 2013
122013
Державна система управління фінансовою безпекою України та правові засади її функціонування
ОМ Колодізєв, АВ Середіна
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
112010
Безпека банківської діяльності: конспект лекцій
ОМ Колодізєв, ІГ Курочкіна, ОМ Штаєр
Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
112008
Теоретичні аспекти управління економічною стійкістю підприємства
О Колодізєв, К Нужний
Галицький економічний вісник, 16, 2008
112008
Ресурсна база банківського кредитування
ОМ Колодізєв
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2007
112007
Формування універсальної системи оцінки економічної безпеки банку
ОМ Колодізєв, ОМ Штаєр
Проблеми економіки.–Х, 67-75, 2011
10*2011
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України: монографія
ОМ Колодізєв
монографія/ОМ Колодізєв.—Харків: ХНЕУ, 2010
102010
Трансфертний підхід до мінімізації ризиків в процесі антикризового управління банком
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова
Вісник Національного банку України, С.25 – 27., 2005
102005
Аналіз перспектив розвитку ринку деривативів в Україні з урахуванням вирішення проблеми його нормативно-правового регулювання
ОМ Колодізєв, ОВ Коцюба
Проблеми економіки, - С. 242 - 248., 2016
92016
Finansove zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky
OM Kolodiziev
Financial support of innovative development of the national economy]: dys …, 2010
92010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20