Подписаться
Олег Миколайович КОЛОДІЗЄВ  (Oleh Kolodiziev)
Олег Миколайович КОЛОДІЗЄВ (Oleh Kolodiziev)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Department of Customs & Financial Services
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив безготівкових розрахунків на обсяг активів банків України: монографія
ОМ Колодізєв, ІВ Плескун, ЮВ Ус, ОН Колодизев, ИВ Плескун, ...
Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки / [Текст …, 2016
382*2016
Гроші і кредит
ОМ Колодізєв, ВФ Колесніченко
К.: Знання, 2010
1042010
Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова, ІО Губарева
ВД: "Інжек", 2004
792004
Методологічні засади фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком економіки
ОМ Колодізєв
642009
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку національної економіки
ОМ Колодізєв
Суми, 2010
592010
Дослідження сутності та змісту економічної стійкості підприємства
ОМ Колодізєв, КМ Нужний
492007
Use of causal analysis to improve the monitoring of the banking system stability
O Kolodiziev, I Chmutova, V Lesik
Banks and Bank Systems, Volume 13, 2018, Issue 2, – P. 39 – 53., 2018
352018
Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування
ОМ Колодізєв
352000
Кредитно-інвестиційна діяльність банків України: сучасний стан і перспективи розвитку
ОМ Колодізєв, НМ Власенко
Бізнес інформ, 342-347, 2013
322013
The level of digital transformation affecting the competitiveness of banks
O Kolodiziev, M Krupka, N Shulga, M Kulchytskyy, O Lozynska
Banks and Bank Systems Volume 16, 2021 Issue #1. pp. 81 – 91., 2021
312021
Проблеми та перспективи структурної перебудови фінансової системи України на шляху інтеграції у Європейський простір
ВМ Гриньова, ОМ Колодізєв
272006
INDICATORS-MARKERS FOR ASSESSMENT OF PROBABILITY OF INSURANCE COMPANIES RELATEDNESS IN IMPLEMENTATION OF RISK-ORIENTED APPROACH.
N Vnukova, S Kavun, O Kolodiziev, S Achkasova, D Hontar
Economic Studies 29 (1), 2020
232020
The influence of governmental regulation and supervision on the development of the risk-oriented system of financial monitoring of Ukraine
V Ponomarenko, N Vnukova, O Kolodiziev, S Achkasova
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (29), 419-429, 2019
23*2019
SOCIAL RESPONSIBILITY OF HIGHER EDUCATION UNDER MARTIAL LAW.
O Kolodiziev, I Krupka, V Kovalenko, T Kolodizieva, V Yatsenko, ...
Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 32(1), pp. 143-163. 32 (1), 2023
222023
Project finance risk management for public-private partnership
O Kolodiziev, V Tyschenko, K Azizova
Investment Management and Financial Innovations. Volume 14 2017, Issue #4 …, 2017
222017
Формування універсальної системи оцінки економічної безпеки банку
ОМ Колодізєв, ОМ Штаєр
Проблеми економіки.–Х, 67-75, 2011
22*2011
Формування багаторівневої системи показників фінансування інноваційної діяльності
ОМ Колодізєв
212013
Actual problems of the capital stability management in the Ukraine’s banking system
S Yehorycheva, O Kolodiziev, S Prasolova
Banks and Bank Systems, Volume 12, Issue 2., P. 60 – 67., 2017
192017
Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення
НМ Внукова, ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова
Глобальні та національні проблеми економіки. – [Електронний ресурс]., – С …, 2017
182017
УПРАВЛіННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ'єКТіВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ОСНОВі МЕТОДіВ АНАЛіЗУ ЕФЕКТИВНОСТі ВИКОРИСТАННЯ ФіНАНСОВИХ РЕСУРСіВ
ОМ КОЛОДІЗЄВ, ОВ КОЦЮБА
ScienceRise 3 (3 (8)), 2015
182015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20