To edit, sign in as gogol.inna13@gmail.com.
Інна Гоголь
Інна Гоголь
Подільський державний аграрно-технічний університет
Verified email at pdatu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств
ІА Гоголь
Економіка АПК, 123-126, 2006
82006
Оцінка стратегічних позицій підприємств Хмельницької області
ІА Гоголь
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 169-172, 2016
12016
Особливості формування маркетингової стратегії суб’єктів підприємництва різних форм господарювання
ІА Гоголь
Вісник Миколаївського національного університету імені ВО Сухомлинського …, 2014
12014
Методика дослідження формування маркетингової стратегії в умовах євроінтеграції
ІА Гоголь
Науковий погляд: економіка та управління, 41-47, 2019
2019
Фактори впливу на формування маркетингової стратегії аграрних підприємств
ІА Гоголь
Інтелект XXI, 45-49, 2018
2018
FORMING THE MARKETING STRATEGY OF AGRARIAN ENTERPRISES
I GOGOL
Traicon SC, 2018
2018
МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ ОДНОРІДНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОСТОРУ
І Гоголь
Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції, 2018
2018
REGULATORY AND METHODOLOGICAL CONTROL OF THE FORMATION PROCESS OF MARKETING STRATEGY ON AGRICULTURAL ENTERPRISES
ІА Гоголь
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics 2 (26), 122-130, 2017
2017
Нормативно-методичне регулювання процесу формування маркетингової стратегії в аграрних підприємствах
ІА Гоголь
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка 2 (26), 122-130, 2017
2017
Організаційно-економічні передумови формування маркетингової стратегії
ІА Гоголь
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
2014
Modern approaches to formation of marketing strategies in agricultural enterprises
I Gogol
Socio-economic research bulletin, 29-33, 2013
2013
Напрями формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств
ІА Гоголь
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 189-191, 2013
2013
Ефективність впровадження маркетингових стратегій в сільськогосподарських підприємствах
ІА Гоголь
Економічний простір, 196-203, 2013
2013
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ–РУШІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ІА Гоголь
Збірник наукових праць подільського державного аграрно-технічного …, 2012
2012
Консультативне забезпечення маркетингової діяльності фермерських господарств
ІА Гоголь
Редакційна колегія, 389, 2005
2005
Формування маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ІА Гоголь
Редакційна колегія, 47, 0
СТРАТЕГІЧНЕ МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ІА Гоголь
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18