Павло Писаренко
Павло Писаренко
професор екології, Полтавська академія
Verified email at pdaa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Агроекологія
ВМ Писаренко
115*2007
Захист рослин: екологічно обгрунтовані системи
ВМ Писаренко, ПВ Писаренко
плтава," ІнтерГрафіка", 2002
442002
Проектування технологічних процесів сервісних підприємств: навч. посіб.
АА Дудніков, ПВ Писаренко, ОІ Біловод
Нова Книга, 2011
192011
Агроекологія: навчальний посібник
ВМ Писаренко, ПВ Писаренко, ВВ Писаренко
Полтава.-2008.-255 с, 2008
162008
Оцінка екологічного стану сільськогосподарських угідь Полтавської області
ПВ Писаренко, ОО Ласло
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 23-25, 2009
152009
Система органічного землеробства агроеколога Семена Антонця
ВМ Писаренко, АС Антонець, ПВ Писаренко, ...
132017
Органічне землеробство для приватного сектора
ВМ Писаренко, ПВ Писаренко, СВ Пономаренко, ВФ Шаповал
102017
Формування екологічно збалансованих агроекосистем шляхом усунення негативних явищ у сучасному розвитку ґрунтових процесів
ПВ Писаренко, АВ Калініченко, ОО Горб
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 11-14, 2006
102006
Еколого-економічна оцінка впливу полігонів і звалищ твердих побутових відходів на сталий розвиток регіону
ПВ Писаренко, МС Самойлик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 15-22, 2009
92009
Вплив норм висіву і мінерального удобрення на ріст і розвиток рослин, урожайність та якість зерна тритикале озимого
АП Білітюк, ПВ Писаренко
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКОВ И ИНДЕКСОВ ПРИ ГРУППИРОВКЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ЛИНИЙ ОЗИМОЙ …, 2007
92007
Удосконалення технології вирощування екологічно чистого і якісного зерна озимої пшениці
ГП Жемела, ПВ Писаренко
Зб. наукових праць Уманського держ. агр. ун-ту (Спец. випуск. Біологічні …, 2003
92003
Оцінка варіювання у просторі та часі рослинного покриву засобами истанційного зондування Землі
ОВ Жуков, ПВ Писаренко, ОМ Кунах, ОЮ Диченко
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 105-112, 2015
82015
Ферромагнитные микротрейсеры как индикаторы качества однородности комбикормов для живодноводства и птицеводства
Н БАРАШКОВ, П ПИСАРЕНКО
Grain Products and Mixed Fodder’s 63 (3), 2016
72016
Роль ландшафтного різноманіття у динаміці чисельності популяцій шкідників цукрового буряку в Полтавській області
ОВ Жуков, ПВ Писаренко, ОМ Кунах, ОЮ Диченко
Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія.–2015.–Вип 23, 21-27, 2015
72015
Вплив біологізованої агротехнології вирощування тритикале озимого на елементи структури урожайності зерна
ПВ Писаренко, ВВ Москалець, ТЗ Москалець, ВІ Москалець
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 10-14, 2013
72013
Агроекологічне районування угідь за рівнем урожайності основних сільськогосподарських культур.
ОО Ласло, ПВ Писаренко
72009
Основи біологічного та адаптивного землеробства: навчальний посібник
ПВ Писаренко, ОО Горб, ТВ Невмивако, ЮС Голік
Полтава, 2009
72009
Безотходные технологии при переработке сельскохозяйственной продукции
ВН Писаренко, ПВ Писаренко, ВВ Писаренко
Полтава: Агроэкология, 2008
72008
Якість ґрунтів в органічному землеробстві
ПВ Писаренко, ТО Чайка
Дім. Сад. Город, 2014
62014
Практикум з наукових досліджень в агрономії
ВФ Підопригоро, ПВ Писаренко
ВС Підіпригора, ПВ Писаренко, 2003
62003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20