Павло Писаренко
Павло Писаренко
професор екології, Полтавська академія
Підтверджена електронна адреса в pdaa.edu.ua
НазваПосиланняРік
Агроекологія
ВМ Писаренко
79*2007
Захист рослин: екологічно обгрунтовані системи
ВМ Писаренко, ПВ Писаренко
Полтава" Камелот", 2000
382000
Проектування технологічних процесів сервісних підприємств: навч. посіб.
АА Дудніков, ПВ Писаренко, ОІ Біловод
Нова Книга, 2011
192011
Оцінка екологічного стану сільськогосподарських угідь Полтавської області
ПВ Писаренко, ОО Ласло
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 23-25, 2009
162009
Система органічного землеробства агроеколога Семена Антонця
ВМ Писаренко, АС Антонець, ПВ Писаренко
112017
Агроекологія: навчальний посібник
ВМ Писаренко, ПВ Писаренко, ВВ Писаренко
Полтава.-2008.-255 с, 2008
112008
Еколого-економічна оцінка впливу полігонів і звалищ твердих побутових відходів на сталий розвиток регіону
ПВ Писаренко, МС Самойлик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 15-22, 2009
92009
Формування екологічно збалансованих агроекосистем шляхом усунення негативних явищ у сучасному розвитку ґрунтових процесів
ПВ Писаренко, АВ Калініченко, ОО Горб
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 11-14, 2006
92006
Органічне землеробство для приватного сектора
ВМ Писаренко, ПВ Писаренко, СВ Пономаренко, ВФ Шаповал
82017
Еколого-економічна ефективність використання сидератів
ВМ Писаренко, ПВ Писаренко, ВВ Писаренко
82012
Вплив норм висіву і мінерального удобрення на ріст і розвиток рослин, урожайність та якість зерна тритикале озимого
АП Білітюк, ПВ Писаренко
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКОВ И ИНДЕКСОВ ПРИ ГРУППИРОВКЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ЛИНИЙ ОЗИМОЙ …, 2007
82007
Оцінка варіювання у просторі та часі рослинного покриву засобами истанційного зондування Землі
ОВ Жуков, ПВ Писаренко, ОМ Кунах, ОЮ Диченко
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 105-112, 2015
72015
Агроекологічне районування угідь за рівнем урожайності основних сільськогосподарських культур.
ОО Ласло, ПВ Писаренко
72009
Основи біологічного та адаптивного землеробства: навчальний посібник
ПВ Писаренко, ОО Горб, ТВ Невмивако, ЮС Голік
Полтава, 2009
72009
Роль ландшафтного різноманіття у динаміці чисельності популяцій шкідників цукрового буряку в Полтавській області
ОВ Жуков, ПВ Писаренко, ОМ Кунах, ОЮ Диченко
Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія.–2015.–Вип 23, 21-27, 2015
62015
Просторова агроекологія як основа прогнозу чисельності шкідників
ОЮ Диченко, ПВ Писаренко, ОМ Кунах, ОВ Жуков
Дніпропетровськ: ДНУ, 2015
62015
Безотходные технологии при переработке сельскохозяйственной продукции
ВН Писаренко, ПВ Писаренко
Полтава: Агроэкология, 2008
62008
Удосконалення технології вирощування екологічно чистого і якісного зерна озимої пшениці
ГП Жемела, ПВ Писаренко
Зб. наукових праць Уманського держ. агр. ун-ту (Спец. випуск. Біологічні …, 2003
62003
Вплив біологізованої агротехнології вирощування тритикале озимого на елементи структури урожайності зерна
ПВ Писаренко, ВВ Москалець, ТЗ Москалець, ВІ Москалець
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 10-14, 2013
52013
Ізопериметрія рівновеликих плоских фігур і її використання для морфометрії зрізів листкової пластинки проростків пшениці ярої
ЛА Колєснікова, ПВ Писаренко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2010
52010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20