Світлана Леонідівна Гоцуляк, Светлана Леонидовна Гоцуляк, Svitlana Hotsuliak
Світлана Леонідівна Гоцуляк, Светлана Леонидовна Гоцуляк, Svitlana Hotsuliak
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Международные санитарные конвенции, ратифицированные Российской империей в конце XIX – начале ХХ ст.: историко-правовой аспект.
СЛ Гоцуляк
Legea şi viaţa, С. 41–45., 2014
22014
Санитарно-эпидемиологическое законодательство в украинских губерниях в начале ХХ века
СЛ Гоцуляк
Проблемы законности, 2014
12014
Санітарне законодавство в українських губерніях за часів Російської губернії
СЛ Гоцуляк
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
12012
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДИРЕКТОРИИ УНР: ДИСКУССИИ О ПАРЛАМЕНТСКОЙ И СОВЕТСКОЙ МОДЕЛЕЙ ВЛАСТИ
ЮД Древаль, СЛ Гоцуляк
Проблеми законності, 2018
2018
КонцептУальні засаДи розвитКУ ДиреКторії Унр: ДисКУсії щоДо парламентсьКої та раДянсьКої моДелей влаДи
ЮД Древаль, СЛ Гоцуляк
Засновник і видавець: Національний юридичний університет імені Ярослава …, 2018
2018
Conceptual bases of the development of the Directorate of UPR: discussions on the parliamentary and soviet authorities models
СЛ Гоцуляк, ЮД Древаль
Problems of Legality, 2018
2018
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЧАСІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
СЛ Гоцуляк
Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100 …, 2017
2017
Имплементация международных медико-санитарных норм в санитарно-эпидемиологическое законодательство Украины.
СЛ Гоцуляк
Наука и образование – 2017: сборник мат. ХІІ междунар. научн. конф …, 2017
2017
Санітарно-епідеміологічне законодавство в Україні у ХХ ст.
Гоцуляк
2017
Вплив норм Конституції на санітарне законодавство
СЛ Гоцуляк
Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку …, 2016
2016
Технічні норми в контексті санітарно-епідеміологічного законодавства в Україні в ХХ столітті.
СЛ Гоцуляк
Проблема людини у соціально-гуманітарному та медичному дискурсах: мат …, 2016
2016
Правове закріплення технічних норм в санітарному законодавстві України у другій половині ХХ ст.
СЛ Гоцуляк
O nouă perspectivă proceselor de integrare europeană din Moldova și Ucraina …, 2016
2016
Техніко-юридичні норми в санітарно-епідеміологічному законодавстві України в ХХ ст.
СЛ Гоцуляк
Форум права, 34-42, 2016
2016
Правовое регулирование санитарно-эпидемиологического дела в Украине в период перестройки (1985–1991 гг.)
СЛ Гоцуляк
Teorie şi Practică, С. 19–24., 2015
2015
Правове регулювання санітарної справи в Україні на початку 1920-х рр.
СЛ Гоцуляк
Право і суспільство, 8-13, 2015
2015
Санітарне законодавство в українських губерніях в світлі реформ 1860-х рр.
СЛ Гоцуляк
Судова реформа 1864 року в історії українського державотворення: мат. всеукр …, 2014
2014
Діяльність органів самоврядування в забезпеченні санітарного благополуччя населення в Україні (кінець 1890-х рр. – початок ХХ ст.).
СЛ Гоцуляк
Теорія та практика сучасної юриспруденції: мат. ІІІ всеукр. наук.-теорет …, 2014
2014
Організаційне забезпечення санітарної справи в Україні в період 1917–1921 рр.
СЛ Гоцуляк
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 247-257, 2014
2014
Sanitary-epidemiological legislation in the ukrainian provinces in the early twentieth century
SL Gotsuliak
Probs. Legality 125, 40, 2014
2014
Санітарно-епідеміологічне законодавство в українських губерніях на початку ХХ ст.
СЛ Гоцуляк
Проблеми законності, 40-46, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20