Подписаться
Світлана Леонідівна Гоцуляк, Светлана Леонидовна Гоцуляк, Svitlana Hotsuliak: ORCID 0000-0003-4562
Світлана Леонідівна Гоцуляк, Светлана Леонидовна Гоцуляк, Svitlana Hotsuliak: ORCID 0000-0003-4562
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Features of sanitary legislation in ukraine in the mid-20th century: Historical overview
H Kazak
European Journal of Sustainable Development 9 (Iss. 3.), 257-266., 2020
52020
Международные санитарные конвенции, ратифицированные Российской империей в конце XIX – начале ХХ ст.: историко-правовой аспект.
СЛ Гоцуляк
Legea şi viaţa, С. 41–45., 2014
52014
Технічні норми в контексті санітарно-епідеміологічного законодавства в Україні в ХХ столітті.
СЛ Гоцуляк
Проблема людини у соціально-гуманітарному та медичному дискурсах: мат …, 2016
22016
Правове регулювання санітарної справи в Україні на початку 1920-х рр.
СЛ Гоцуляк
Право і суспільство, 8-13, 2015
22015
Організаційне забезпечення санітарної справи в Україні в період 1917–1921 рр.
СЛ Гоцуляк
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 247-257, 2014
22014
Санитарно-эпидемиологическое законодательство в украинских губерниях в начале ХХ века
СЛ Гоцуляк
Проблемы законности, 67-74, 2014
22014
Санітарне законодавство в українських губерніях за часів Російської імперії
СЛ Гоцуляк
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
22012
Methodological principles of research of the history of development of sanitary and epidemiological legislation in Ukraine
D Shygal, S Hotsuliak
Justicia 26 (40), 19-29, 2021
12021
A Traditional State: Principles of the Organization of Power and Managerial Practice in the States of the Ancient World and the Middle Ages
VY Lyubashits, NV Razuvaev, AY Mamychev, PM Duravkin, SL Hotsuliak
Journal of History Culture and Art Research 8 (3), 397-409, 2019
12019
Техніко-юридичні норми в санітарно-епідеміологічному законодавстві України в ХХ ст.
СЛ Гоцуляк
Форум права, 34-42, 2016
12016
Санітарно-епідеміологічне законодавство в українських губерніях на початку ХХ ст.
СЛ Гоцуляк
Проблеми законності, 40-46, 2014
12014
Правові засади санітарного та епідемічного благополуччя населення України.
СЛ Гоцуляк
Здоров’я сучасної людини у духовно-соціальному та фізичному вимірі: мат …, 2013
12013
Забезпечення санітарної справи в Україні за Конституцією 1978 р.
СЛ Гоцуляк
12013
Судоустрій та судочинство Гетьманщини (друга половина XVII–перша половина XVIII століть)
СЛ Гоцуляк
Problems of Legality, 2021
2021
Principios metodológicos de investigación de la historia del desarrollo de la legislación sanitaria y epidemiológica en Ucrania
S Denys, S Hotsuliak
Justicia 26 (40), 19-29, 2021
2021
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ЗАХОДИ У СТАРОДАВНІХ ІНДІЙСЬКИХ ЦИВІЛІЗАЦІЯХ
СЛ Гоцуляк
The ІІ International Science Conference «Issues of practice and science …, 2021
2021
Пакт Молотова-Ріббентропа як роковий вирок Європейського континенту
ЮА Рижкова
Право, 2020
2020
ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РАСОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ НА ТЕРЕНАХ США У СЕРЕДИНІ ХІХ СТ
М Шах, С Гоцуляк
Norwegian Journal of Development of the International Science, 54-59, 2020
2020
Деякі підходи до вирішення «українського питання» на Демократичній нараді (вересень 1917 р.).
ГСЛ Древаль ЮД
НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2020
2020
HISTORICAL-LAW RECEARCH OF RACIAL DISCRIMINATION IN THE U.S. TERRITORIES IN THE MIDDLE OF THE 19TH CENTURY
HSL Shakh M.
Norwegian Journal of development of the International Science 42 (VOL.3), 54-60, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20