Леонид Козак
Леонид Козак
Белоцерковский НАУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика наукових досліджень в агрономії
ЕР Ермантраут, ЛМ Карпук, СП Вахній, ЛА Козак, АА Павліченко, ...
ТОВ" Білоцерківдрук", 2018
132018
Формування продуктивності сорго цукрового під впливом строків сівби
ЛАК М.Б. Грабовський, Т.О. Грабовська
Ukrainian Journal of Ecology 7 (4), 500-505, 2017
42017
Досвід сьогодення та перспективи працевлаштування студентів
КЛА Городецький О.С.
Тези Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми ведення сільського …, 2018
12018
Методы и средства обеспечения информационной безопасности
СА Манин, МВ Двадненко
Студенческий научный форум-2016, 2016
12016
Особливості введення in vitro та клонального мікророзмноження Astrophytum myriostigma v. monstrosa cv. Lotus Land та Sclerocactus spinosior ssp. Blainei schleseri”(SL Welsh …
ВВ Мацкевич, ЛА Козак, ЛМ Філіпова
Агробіологія, 115-118, 2012
12012
Аграрний менеджмент та консалтинг: методичні вказівки до проведення практичних і самостійних робіт студентами агробіотехнологічного факультету спеціальності 201 «Агрономія …
ВС Хахула, ЛА Козак, МБ Грабовський, ОС Городецький, БВ Хахула
БНАУ, 2020
2020
100-річчя кафедри рослинництва. Від витоків до сьогодення (1920-2020)
ВС Хахула, ОС Городецький, ЛА Козак, МБ Грабовський
Білоцерківський національний аграрний університет, 2020
2020
Стан та виробництво органічної продукції в Україні. Вирощування гречки за застосування біопрепаратів
ЛВ Малинка, КІ Шишкіна, ІМ Дідур, ЛВ Єзерковська, ЛМ Карпук, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2020
2020
ВИХІД БІОГАЗУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ ВІД ЗАЛЕЖНО ВІД ГІБРИДНОГО СКЛАДУ ТА ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ ВЕГЕТАЦІЇ
МБ Грабовський, ЛА Козак, ОС Городецький
Редакційна колегія 10 (3), 23, 2020
2020
Системи сучасних інтенсивних технологій (змістові модулі 1 і 2)
ОС Городецький, МБ Грабовський
Білоцерківський національний аграрний університет, 2020
2020
Вплив рідких органічних добрив на врожайність гречки за органічного землеробства
ЛМ Карпук, ЛА Козак, ЛВ Єзерковська, ВМ Караульна, АА Павліченко
БНАУ, 2019
2019
Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від фону мінерального живлення
МБ Грабовський, ОС Городецький, ЛА Козак
БНАУ, 2019
2019
Методичні рекомендації для підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201–«Агрономія» до комплексного кваліфікаційного екзамену (практична …
ВС Хахула, ОС Городецький, ЛА Козак, ІД Примак, МІ Трегуб, ...
ТОВ" Білоцерківдрук", 2019
2019
Методичні рекомендації щодо організації та проведення комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201–«Агрономія»
ВС Хахула, ЛА Козак, ОС Городецький, МБ Грабовський
ТОВ" Білоцерківдрук", 2019
2019
Органічне кормовиробництво. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми …
ЛА Козак
ТОВ" Білоцерківдрук", 2019
2019
Стратегія сталого розвитку в сільському господарстві. Методичні вказівки до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої …
ЛА Козак
ТОВ" Білоцерківдрук", 2019
2019
Наукове обґрунтування адаптивних і ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських та біоенергетичних культур в умовах Центрального Лісостепу України
СП Вахній, ЕР Ермантраут, ВС Хахула, ТВ Панченко, ЮВ Федорук, ...
2018
Методы защиты баз данных
ЛА Козак
Актуальные проблемы науки и техники. 2018, 214-215, 2018
2018
Перспективи запровадження дуальної освіти
ЛА Козак, ОС Городецький
Білоцерківдрук, 2018
2018
Ефективність способів основного обробітку та удобрення за вирощування жита озимого для виробництва органічної продукції на торфово-глейових ґрунтах лівобережного лісостепу
ЛАК А.В. Єзерковський, Л.В. Богатир, В.М. Караульна
Ukrainian Journal of Ecology 8 (2), 128-133, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20