Ірина Мисковець
Ірина Мисковець
Associative Professor, LUTSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY, Доцент, ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
Подтвержден адрес электронной почты в домене lutsk-ntu.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Річки та їх басейни в умовах техногенезу
ЯО Мольчак, ЗВ Герасимчук, ІЯ Мисковець
Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004
322004
Антропогенні зміни в басейнах малих річок (на прикладі Волинської області)
ІЯ Мисковець
ІЯ Мисковець.–Чернівці, 2003.–19 с, 2003
182003
Особливості антропогенних змін навколишнього середовища в середніх містах (на прикладі м. Луцька)
ЯО Мольчак, ВО Фесюк, ІЯ Мисковець
ЯО Мольчак, ВО Фесюк, ІЯ Мисковець.//Вісник КДПУ.–Випуск 2 (37), 130-133, 0
2
Вплив сміттєзвалищ м. Луцька на екологічний стан територій
ЯО Мольчак, ІЯ Мисковець, МІ Колядинський
Ecological Safety and Balanced Use of Resources, 112-115, 2012
12012
Сучасний екологічний стан міста Ковеля
ЯО Мольчак, ІЯ Мисковець
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
2020
Природно-екологічний стан Волині
ЯО Мольчак, ІЯ Мисковець, ОІ Мисковець
СумДПУ імені АС Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2018
2018
Загальна екологія (та неоекологія): метод. вказівки до практичних занять для студ. напряму підготов. 6.040106" Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване …
ВО Волянський, ІЯ Мисковець
2017
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ КАК ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СОЗДАНЫХ ТБО
ЯО Мольчак, ІЯ Мисковець, МІ Колядинський
Наукові нотатки, 111-114, 2016
2016
Гідротехнічні споруди як захист від надзвичайних ситуацій, створених ТПВ
ЯО Мольчак, ІЯ Мисковець, МІ Колядинський
Наукові нотатки, 111-114, 2016
2016
Конструктивно-географічне обґрунтування інженерного захисту території міст (на прикладі м. Луцька)
ВО Фесюк, ІА Мороз, ЯО Мольчак, ІЯ Мисковець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
2015
Інженерний захист території м. Луцька в контексті екологічно збалансованого розвитку територій
В Фесюк, Я Мольчак, І Мороз, І Мисковець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
2015
РЕКРЕАЦІЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
ЯО Мольчак, ІЯ Мисковець, МІ Колядинський
Вісник інституту педагогічної освіти. Серія географічна. Випуск 1 (2012 …, 2012
2012
Сталий розвиток та екологічна безпека міст у світлі інтеграції України в ЄС
ЯО Мольчак, ВО Фесюк, ІЯ Мисковець
Ужгородський національний університет, 2011
2011
Аналіз перспектив та переваг виробництва і застосування для Волинській області біопалива, що виробляється з енергетичної верби
ЯО Мольчак, ВО Фесюк, ІЯ Мисковець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
2011
Теоретико-методологічні аспекти конструктивно-географічної оцінки гідрохімічного режиму річок
ЯО Мольчак, ВО Фесюк, ІЯ Мисковець
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 298-301, 2010
2010
До друку _ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ (підпис) Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ _ директор бібліотеки …
ВО Волянський, ІЯ Мисковець
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ТПВ У РЕГІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ
ЯО Мольчак, ІВ Андрощук, ІЯ Мисковець
by the Academic Council of Aleksandras Stulginskis University, 491, 0
АНТРОПОГЕННА ПЕРЕТВОРЕНІСТЬ, КОНФЛІКТИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У БАСЕЙНІ РІЧКИ ГУКІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
БІ Кочурова, А Кулик, ОА Ліхо, ЛЛ Мединської, ІЯ Мисковець, ...
ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ТА СТИМУЛИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ
ЯО Мольчак, ЛМ Труш, ІЯ Мисковець
ББК 74.58 М34, 65, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19