Віктор Мошинський
НазваПосиланняРік
Вища освіта України і Болонський процес
СМ Гончаров, ВС Мошинський
Рівне: НУВГП 142, 2004
252004
Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель
ВС Мошинський
НУВГП, 2005
172005
Принципи і типи сучасного моніторингу земельних ресурсів
ПГ Черняга, ВС Мошинський
Зб. наук. праць.–Вип 15, 9-12, 0
8
Computer modeling of water cleaning in wetland taking into account of suffosion ang colmatation
V Moshynskyi, V Fylypchuk, N Ivanchuk, P Martyniuk
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (10), 91, 2018
32018
Просторова екстраполяція у задачах відтворення даних моніторингу
ВС Мошинський, ЗК Сасюк
НУВГП, 2010
32010
Нові обрії вищої освіти у контексті Болонського процесу
ВС Мошинський
Технології навчання: Наук.-метод. зб.–Рівне: НУВГП, 2004
32004
Моніторинг та охорона земель
ВС Мошинський, ТВ Бухальська, АГ Ліщинський, ЖВ Наконечна
НУВГП, 2019
22019
Управління земельними ресурсами: практикум./[ВС Мошинський, ТВ Бухальська]
ВС Мошинський
Рівне: НУВГП, 2010
22010
Європейська системи накопичення і перезарахування кредитів: кредитно-модульна організація навчального процесу
СМ Гончаров, ВЄ Мошинський
Рівне: УДУВГП, 2004
22004
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи земельного кадастру та права»(Модуль 1. Основи державного земельного кадастру) для здобувачів вищої …
АГ Ліщинський, ЖВ Наконечна
12019
Ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego
K Pulikowski, I Małecka, ZJ Małecki, V Moszinskij
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska, 2013
12013
До розробки методики фітоценотичного моніторингу осушуваних ґрунтів
ТМ Гладовська, ТМ Гладовская, ВС Мошинський, ВС Мошинский
Державний агроекологічний університет, 2003
12003
Порядок прямого інформування студентів НУВГП
ВС Мошинський
НУВГП, 2019
2019
Положення про публічну інформацію в НУВГП
ВС Мошинський
НУВГП, 2019
2019
Тимчасове положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту Національного університету водного господарства та природокористування
ВС Мошинський
НУВГП, 2019
2019
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ЛАБОРАТОРІЮ кафедри конституційного права та галузевих дисциплін ННІП НУВГП
ВС Мошинський
НУВГП, 2019
2019
ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в Національному університеті водного господарства та …
ВС Мошинський
НУВГП, 2019
2019
Положення про навчальний план освітньої програми в Національному університеті водного господарства та природокористування
ВС Мошинський
НУВГП, 2019
2019
Положення про започаткування, розроблення та затвердження ocвітніх програм в Національному університеті водного господарства та природокористування
ВС Мошинський
НУВГП, 2019
2019
Положення про Программу національних обмінів" Плацкарт" у Національному університеті водного господарства та природокористування
ВС Мошинський
НУВГП, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20