Андрій Стельмах
Андрій Стельмах
НМУ імені О.О. Богомольця
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Частота образова ния желчных конкрементов и возможности их медика ментозного литолиза после резекций желудка
АЮ Иоффе, ОС Ткач, АИ Стельмах
Сучасна гастроентерол, 80-82, 2005
152005
Giant ovarian cystoma, simulating pseudoascitic syndrome
EM Dubenko, AA Kalashnikov, AI Stel'makh
Klinichna khirurhiia, 56-56, 2005
92005
Хирургическая тактика при остром холецистите и его осложнениях у больных с повышенным операционноанестезиологическим риском
МП Захараш, ЛГ Заверный, АИ Стельмах, ЮМ Захараш, ...
Харківськ хірург школа 4 (27), 92-96, 2007
22007
Вибір методу мініінвазивних ендобіліарних втручань в лікуванні гострого холециститу у пацієнтів з високим оперативно-анестезіологічним ризиком
ВВ Мороз, АІ Стельмах
Український науково-медичний молодіжний журнал, 59-65, 2014
12014
Ultrasonic diagnosis of an acute appendicitis and its complications
MP Zakharash, LH Zaviernyĭ, AI Stel'makh, IM Dubenko, AB Holovins' kyĭ
Klinichna khirurhiia, 13-17, 2004
12004
Лапароскопічна проктоколектомія в лікуванні виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки: ранні та віддалені результати лікування 53 хворих
САІ Кучер М.Д., Білянський Л.С., Криворук М.І., Ткаченко Ф.Г.
Галицький лікарський вісник 23, с. 53-55, 2016
2016
Досвід лікування ускладненого гострого холециститу
ЮМ Захараш, МП Захараш, ШРН Абу, АІ Стельмах, ВВ Мороз
Одеський медичний журнал, 85-88, 2015
2015
Клинический случай лечения периаппендикулярного абсцесса методом пункции под контролем УЗД
МП Захараш, АИ Стельмах, ДИ Бутенко, ТВ Тарасюк, ВВ Мороз
Хирургия Украины, 096-098, 2011
2011
Використання антеградних ендобіліарних втручань під ультразвуковим і рентгентелевізійним контролем в гепатобіліарній хірургії
МП Захараш, ЮМ Захараш, АІ Стельмах, ВВ Мороз, ЄМ Дубенко
Сучасні медичні технології, 437-437, 2011
2011
Ультрасонография в диагностике и выборе лечебной тактики при эпителиальном копчиковом ходе
МП Захараш, АВ Лышавский, ВА Дубовой, АИ Стельмах, НМ Яковлева
Хирургия Украины, 066-071, 2010
2010
Lipoma of ascending colon, simulating an acute appendicitis
MP Zakharash, TO Pavlenko, SB Sheveliuk, AI Stel'makh, AB Golovinskiĭ
Klinichna khirurhiia, 53, 2005
2005
ЕНДОБІЛІАРНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ В ЛІКУВАННІ ПУХЛИН ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧНИХ ПРОТОКІВ
МП Захараш, ЛГ Завєрний, АІ Стельмах, ЮМ Захараш, ...
Головний редактор: ПГ Кондратенко Заступник головного редактора: ОІ …, 1997
1997
Лапароскопическая проктоколэктомия в лечении язвен-ного колита и болезни Крона толстой кишки: ранние и отда-ленные результаты лечения 53 больных
НД Кучер, ЛС Билянский, МИ Криворук, ФГ Ткаченко, АИ Стельмах
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ БРЮШНЫХ ГРЫЖ.
МП Захараш, АК Мендель, ЛГ Заверный, АИ Стельмах
УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ВИБОРІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ЕПІТЕЛІАЛЬНОМУ КУПРИКОВОМУ ХОДІ
МП Захараш, ОВ Лишавський, ВА Дубовий, АІ Стельмах, НМ Яковлева
МП Захараш, ЛГ Заверный, АИ Стельмах, ЮМ Захараш
АБ Головинский, ТВ Тарасюк
Діагностика внутрішньочеревних геморагій у гематологічних хворих
ВГ МІШАЛОВ, МВ СУХОВІЙ, АІ СОПКО, ПВ ЮЩЕНКО, АІ СТЕЛЬМАХ, ...
Використання мініінвазивних та електрозварювальних технологій у лікуванні механічної жовтяниці
МП Захараш, МЮ Ничитайло, ЮМ Захараш, ПВ Огородник, ...
Антеградні ендобіліарні втручання в лікуванні синдрому механічної жовтяниці
МП Захараш, ЮМ Захараш, АІ Стельмах, ВВ Мороз, ДІ Бутенко, ...
Вибір методу і тривалості антеградної декомпресії жовчних шляхів при механічній жовтяниці
АІ СТЕЛЬМАХ
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20