Новик Ірина Михайлівна
Новик Ірина Михайлівна
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій у навчальному процесі
ОМ Новак
Лукашевич ОМ, 2012
252012
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
ІМ Новик
Київ, 2016
92016
Проектування навчальних комп’ютерних ігор в освітньому процесі дошкільного навчального закладу
ІМ Новик
Збірник наукових праць «Вісник психології і соціальної педагогіки …, 2010
82010
Формування діагностичних умінь студентів напряму підготовки" ПО" у процесі індивідуальної навчально-дослідницької роботи [Електронний ресурс]
ІМ Новик
Вісник психології і педагогіки: збірник наук. праць.-Випуск 16, 2014
42014
Диагностирование познавательных интересов учеников 6-7 лет как составляющая профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы
ИМ Новик
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика …, 2013
42013
Проблема підготовки майбутніх вихователів до проектування предметно-ігрових середовищ у ДНЗ
ІМ Новик
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2012
42012
Особливості мотивації майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
ІМ Новик
Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України»«(галузь …, 2013
32013
Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування пізнавального інтересу учнів першого класу
ІМ Новик
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 193, 2012
32012
Використання інтернет-ресурсів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів
ОА Венгловська, Л Куземко, І Новик
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
22019
ДІАГНОСТИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
І Новик
ISSN 2307-4922 Psihologo-pedagogìčnì problemi sìl’s’ koï školi Psihol …, 2013
22013
Університетський навчально-виховний центр Уманський планетарій–прообраз шкільного кабінету астрономії
М Мартинюк
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 6-12, 2007
22007
Педагогічне просвітництво батьків
ІМ Новик, КО Ткаченко
Молодий вчений, 417-420, 2017
12017
Діагностування обдарованості учнів молодшого шкільного віку
ІМ Новик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Орієнтовні методики діагностування пізнавальних інтересів шестирічних учнів
ІМ Новик
Проблемы современного педагогического образования, 210-215, 2014
12014
педагогіЧна діагностика як складова проФесійної діяльності вЧителя поЧаткової Школи
ІМ Новик
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 6, 391-397, 2013
12013
Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування
ІМ Новик
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 144-150, 2013
12013
Застосування педагогічного діагностування в професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи
ІМ Новик
Психологопедагогічні проблеми в освітньому процесі: зб. наук. ст./Харк. нац …, 2012
12012
Особливості розвитку почуття доброти у дітей старшого дошкільного віку
ІМ Новик, НА Ахалая
Молодий вчений, 250-254, 2019
2019
Олена Венгловська
Л Куземко, І Новик
Редакційна колегія, 3, 2019
2019
Формування позитивної мотивації до навчання у молодших школярів засобами ігрових прийомів
ІМ Новик, АВ Левонюк
Молодий вчений, 156-159, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20