Новик Ірина Михайлівна
Новик Ірина Михайлівна
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
ІМ Новик
ІМ Новик, 2016
72016
Проектування навчальних комп’ютерних ігор в освітньому процесі дошкільного навчального закладу
ІМ Новик
Вісник психології і соціальної педагогіки: зб. наук. праць, Київського ун-ту …, 2010
72010
Формування діагностичних умінь студентів напряму підготовки" ПО" у процесі індивідуальної навчально-дослідницької роботи [Електронний ресурс]
ІМ Новик
Вісник психології і педагогіки: збірник наук. праць.-Випуск 16, 2014
42014
Особливості мотивації майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
ІМ Новик
Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України»«(галузь …, 2013
32013
Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів учнів
ІМ Новик
Молодий вчений, 405-408, 2016
22016
Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування
ІМ Новик
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 144-150, 2013
22013
ДІАГНОСТИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
І Новик
ISSN 2307-4922 Psihologo-pedagogìčnì problemi sìl’s’ koï školi Psihol …, 2013
22013
Диагностирование познавательных интересов учеников 6-7 лет как составляющая профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы
ИМ Новик
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика …, 2013
22013
Проблема підготовки майбутніх вихователів до проектування предметно-ігрових середовищ у ДНЗ
ІМ Новик
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2012
22012
Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування пізнавального інтересу учнів першого класу
ІМ Новик
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 193, 2012
22012
Університетський навчально-виховний центр Уманський планетарій–прообраз шкільного кабінету астрономії
М Мартинюк
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 6-12, 2007
22007
Діагностування обдарованості учнів молодшого шкільного віку
ІМ Новик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Застосування діагностичних завдань у процесі вимірювання навчальних компетентностей учнів початкової школи
СМ Мартиненко, ІМ Новик
Педагогічний процес: теорія і практика, 101-107, 2015
12015
Орієнтовні методики діагностування пізнавальних інтересів шестирічних учнів
ІМ Новик
Проблемы современного педагогического образования, 210-215, 2014
12014
Застосування педагогічного діагностування в професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи
ІМ Новик
Психологопедагогічні проблеми в освітньому процесі: зб. наук. ст./Харк. нац …, 2012
12012
Олена Венгловська
Л Куземко, І Новик
Редакційна колегія, 3, 2019
2019
Використання інтернет-ресурсів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів
ОА Венгловська, Л Куземко, І Новик
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Формування позитивної мотивації до навчання у молодших школярів засобами ігрових прийомів
ІМ Новик, АВ Левонюк
Молодий вчений, 156-159, 2019
2019
Педагогічна практика як осередок формування рефлексійної компетентності майбутніх педагогів
ІМ Новик
Інноваційна педагогіка 2 (9), 81-84, 2019
2019
Book trailer як засіб формування читацьких інтересів молодших школярів
ІМ Новик, ТВ Сащук
Young 55 (3), 574-577, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20