Novyk Iryna / Новик Ірина
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій у навчальному процесі
ОМ Новак
Лукашевич ОМ, 2012
262012
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
ІМ Новик
«Теорія і методика професійної освіти». Київ, 2016. 318 с, 2016
132016
Проектування навчальних комп’ютерних ігор в освітньому процесі дошкільного навчального закладу
ІМ Новик
Вісник психології і соціальної педагогіки: зб. наук. праць, 34-36, 2010
82010
Формування діагностичних умінь студентів напряму підготовки" ПО" у процесі індивідуальної навчально-дослідницької роботи [Електронний ресурс]
ІМ Новик
Вісник психології і педагогіки: збірник наук. праць.-Випуск 16, 2014
52014
Проблема підготовки майбутніх вихователів до проектування предметно-ігрових середовищ у ДНЗ
ІМ Новик
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2012
52012
Диагностирование познавательных интересов учеников 6-7 лет как составляющая профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы
ИМ Новик
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика …, 2013
42013
Використання інтернет-ресурсів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів
ОА Венгловська, Л Куземко, І Новик
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
32019
Особливості мотивації майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
ІМ Новик
Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України»«(галузь …, 2013
32013
Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування пізнавального інтересу учнів першого класу
ІМ Новик
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 193, 2012
32012
Університетський навчально-виховний центр Уманський планетарій–прообраз шкільного кабінету астрономії
М Мартинюк
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 6-12, 2007
32007
Педагогічне просвітництво батьків
ІМ Новик, КО Ткаченко
Молодий вчений, 417-420, 2017
22017
Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування
ІМ Новик
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 144-150, 2013
22013
ДІАГНОСТИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
І Новик
ISSN 2307-4922 Psihologo-pedagogìčnì problemi sìl’s’ koï školi Psihol …, 2013
22013
Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей
ОА Венгловська, ЛВ Куземко, ІМ Новик
Молодий вчений, 281-284, 2017
12017
Особливості формування предметно-ігрового середовища ДНЗ
ІМ Новик, ТВ Онянова
Молодий вчений, 264-267, 2017
12017
Діагностування обдарованості учнів молодшого шкільного віку
ІМ Новик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Орієнтовні методики діагностування пізнавальних інтересів шестирічних учнів
ІМ Новик
Проблемы современного педагогического образования, 210-215, 2014
12014
педагогіЧна діагностика як складова проФесійної діяльності вЧителя поЧаткової Школи
ІМ Новик
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 6, 391-397, 2013
12013
Застосування педагогічного діагностування в професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи
ІМ Новик
Редакційна колегія, 182, 2012
12012
Формування методичної й інформаційної культур майбутніх учителів математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ЛЛ Коношевський, ОЛ Ноношевський
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20