Марина Скрипник
Марина Скрипник
УМО НАПН Украины
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму
ВК Федорченко
К.: Слово 465, 2, 2004
1382004
Інтерактивне навчання: основні поняття
М Скрипник
Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання/упоряд. Л. Галіцина, 30-43, 2005
282005
Педагогіка туризму: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ВК Федорченко
Слово, 2004
232004
Інтерактивні технології в післядипломному навчанні: довідник
М Скрипник
К. : Вид-во ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН Ук, 2013
182013
Мистецтво бути педагогом: збірник тренін-гових занять/Марина Скрипник
М Скрипник
К.: Шкільний світ, 2006
122006
Дослідження проблем професіоналізму науково-педагогічних працівників у андрагогіці
МІ Скрипник
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія …, 2013
112013
Мистецтво бути педагогом: Зб. тренінг. занять
М Скрипник
К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина 112, 110-111, 2006
102006
Дослідження проблем професіоналізму науково-педагогічних працівників у андрагогіці
МІ Скрипник
Проблеми освіти 2 (83), 194-199, 2015
82015
Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання
М Скрипник
К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2005
82005
Методи забезпечення педагога-дослідника
ЛЯ Набока, МІ Скрипник
Післядипломна освіта в Україні, 61-66, 2003
82003
Формування педагогічної культури вчителя в умовах післядипломної освіти (на базі шкільного та районного методичних кабінетів)
МІ Скрипник
Скрипник Марина Іванівна.―К., 1996.―210с, 1996
71996
Правова педагогіка
НА Фоменко
навч. посіб./Н. Фоменко, М. Скрипник, О. Фатхутдінова, 2015
62015
Праксеологічні аспекти підготовки науково-педагогічних працівників у системі післядипломної освіти
МІ Скрипник
Освітній простір: глобальні та регіональні аспекти, 18-26, 2013
62013
Історія андрагогіки: генезис, основні тенденції, біографії вчених у контексті нового історизму
М Скрипник
Імідж сучасного педагога, 109, 2010
62010
Моделювання змісту професійної підготовки фахівців для сфери туризму/Марина Скрипник
МІ Скрипник
Вища шк, 81-86, 2004
62004
Як підготувати педагога-дослідника
Л Набока, М Скрипник
Управління освітою, 20, 2002
62002
Зближення і злиття націй за доби соціалізму
М Скрипник
Статті й промови з національного питання.–New York: Сучасність, 1997
61997
Педагогічне спілкування як основа інтерактивного навчання педагогів в умовах післядипломної освіти
МІ Скрипник
Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. праць.–К.: КНЛУ, 97-99, 1997
61997
Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови нової української школи
ВВ Олійник, МО Кириченко, ОМ Отич, ТМ Сорочан, ОІ Бондарчук, ...
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
42017
Напрями досліджень проблем освіти дорослих
МІ Скрипник
Режим доступу: http://umo. edu/katalog/793-elektronne-naukove-fahove …, 0
3
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20