Марина Скрипник
Марина Скрипник
УМО НАПН Украины
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму: монографія
ВК Федорченко
К.: Слово, 2004
1602004
Інтерактивне навчання: основні поняття
М Скрипник
Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання.–К.: Ред. загальнопед. газ, 30-43, 2005
322005
Інтерактивні технології в післядипломному навчанні: довідник
М Скрипник
К. : Вид-во ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН Ук, 2013
262013
Педагогіка туризму: навч. посіб.
ВК Федорченко, НА Фоменко, МІ Скрипник, ГС Цехмістрова
К.: Видавничий Дім «Сло во, 2004
242004
Мистецтво бути педагогом: збірник тренін-гових занять/Марина Скрипник
М Скрипник
К.: Шкільний світ, 2006
222006
Дослідження проблем професіоналізму науково-педагогічних працівників у андрагогіці
МІ Скрипник
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія …, 2013
112013
Правова педагогіка
НА Фоменко
Херсон: Олді-плюс, 2015
102015
Дослідження проблем професіоналізму науково-педагогічних працівників у андрагогіці
МІ Скрипник
Проблеми освіти 2 (83), 194-199, 2015
102015
Методи забезпечення педагога-дослідника
ЛЯ Набока, МІ Скрипник
Післядипломна освіта в Україні, 61-66, 2003
92003
Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови нової української школи
ВВ Олійник, МО Кириченко, ОМ Отич, ТМ Сорочан, ОІ Бондарчук, ...
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
82017
Історія андрагогіки: генезис, основні тенденції, біографії вчених у контексті нового історизму
М Скрипник
Імідж сучасного педагога, 109, 2010
82010
Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання
М Скрипник
К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2005
82005
Праксеологічні аспекти підготовки науково-педагогічних працівників у системі післядипломної освіти
МІ Скрипник
Освітній простір: глобальні та регіональні аспекти, 18-26, 2013
62013
Моделювання змісту професійної підготовки фахівців для сфери туризму/Марина Скрипник
МІ Скрипник
Вища шк, 81-86, 2004
62004
Як підготувати педагога-дослідника
Л Набока, М Скрипник
Управління освітою, 20, 2002
62002
Зближення і злиття націй за доби соціалізму
М Скрипник
Статті й промови з національного питання.–New York: Сучасність, 1997
61997
Педагогічне спілкування як основа інтерактивного навчання педагогів в умовах післядипломної освіти
МІ Скрипник
Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. праць.–К.: КНЛУ, 97-99, 1997
61997
Формування педагогічної культури вчителя в умовах післядипломної освіти (на базі шкільного та районного методичних кабінетів)
МІ Скрипник
Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, 1996
61996
Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти
ЄР Чернишова, НВ Гузій, ВП Ляхоцький, ОЛ Ануфрієва, ІЮ Регейло, ...
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014
42014
Напрями досліджень проблем освіти дорослих
МІ Скрипник
Режим доступу: http://umo. edu/katalog/793-elektronne-naukove-fahove …, 0
3
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20