Марина Скрипник
Марина Скрипник
УМО НАПН Украины
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму
ВК Федорченко
К.: Слово, 2004
1532004
Педагогіка туризму
ВК Федорченко, НА Фоменко, МІ Скрипник, ГС Цехмістрова
К.: Видавничий дім «Слово, 2004
632004
Інтерактивне навчання: основні поняття
М Скрипник
Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання.–К.: Ред. загальнопед. газ, 30-43, 2005
362005
Інтерактивні технології в післядипломному навчанні: довідник
М Скрипник
К. : Вид-во ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН Ук, 2013
272013
Мистецтво бути педагогом: збірник тренінгових занять/Марина Скрипник
М Скрипник
К.: Шкільний світ, 2006
262006
Правова педагогіка
НА Фоменко, МІ Скрипник, ОВ Фатхутдінова
Херсон: Олді-плюс, 2015
202015
Дослідження проблем професіоналізму науково-педагогічних працівників у андрагогіці
МІ Скрипник
Проблеми освіти 2 (83), 194-199, 2015
132015
Методи забезпечення педагога-дослідника
ЛЯ Набока, МІ Скрипник
Післядипломна освіта в Україні, 61-66, 2003
122003
Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови Нової української школи
ВВ Олійник, МО Кириченко, ОМ Отич, ТМ Сорочан, ОІ Бондарчук, ...
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
112017
Історія андрагогіки: генезис, основні тенденції, біографії вчених у контексті нового історизму
М Скрипник
Імідж сучасного педагога/Полтавський обл. інститут післядипломної пед …, 2010
102010
Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання
М Скрипник
К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2005
92005
Дослідження проблем професіоналізму науково-педагогічних працівників у андрагогіці
МІ Скрипник
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія …, 2013
82013
Як підготувати педагога-дослідника
Л Набока, М Скрипник
Управління освітою, 20, 2002
82002
Формування педагогічної культури вчителя в умовах післядипломної освіти (на базі шкільного та районного методичних кабінетів)
МІ Скрипник
Україна: Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, 1996
81996
Моделювання змісту професійної підготовки фахівців для сфери туризму/Марина Скрипник
МІ Скрипник
Вища шк, 81-86, 2004
72004
Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти
ЄР Чернишова, НВ Гузій, ВП Ляхоцький, ОЛ Ануфрієва, ІЮ Регейло, ...
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014
62014
Педагогічне спілкування як основа інтерактивного навчання педагогів в умовах післядипломної освіти
МІ Скрипник
Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. праць. К.: КНЛУ, 97-99, 1997
61997
Зближення і злиття націй за доби соціалізму
М Скрипник
Статті й промови з національного питання.–New York: Сучасність, 1997
51997
Праксеологічні аспекти підготовки науково-педагогічних працівників у системі післядипломної освіти
МІ Скрипник
Освітній простір: глобальні та регіональні аспекти, 18-26, 2013
42013
Гетьманство П
М Скрипник
Скоропадського в історії української, 1993
41993
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20