Follow
Олена Устименко / Olena Ustymenko
Title
Cited by
Cited by
Year
Правова свідомість: загальна характеристика,основні риси та структура
ОС Пінська
Форум права, 784-788, 2011
152011
Деформація правової свідомості та її класифікація
ОС Пінська
Право і Безпека, 54-58, 2011
102011
Audit as a form of control of the State Financial Inspection of Ukraine
I Bohdaniuk, V Kolisnichenko, O Ustymenko
Baltic Journal of Economic Studies 4 (No. 5.), P. 31–35., 2018
82018
Правова ідеологія як структурний елемент правосвідомості
ОС Устименко
Право і суспільство, С. 54-57, 2018
7*2018
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ЄВРОПОЛОМ ТА ЄВРОЮСТОМ
ОС Устименко
Сучасний рух науки: тези доп. III міжнародної науково-практичної інтернет …, 2018
72018
The role of international organizations in the protection of human rights in Ukraine
A Voitsikhovskyi, O Bakumov, O Ustymenko, Y Lohvynenko
Novum Jus 16 (2), 305-340, 2022
62022
The right of access to the internet as fundamental human right given the development of global information society
AV Voitsikhovskyi, OS Bakumov, OS Ustymenko, T Syroid
Revista de Direito, Estado e Telecomunicacoes.–2021.–№ 13 (1).–pp. 1-19, 2021
62021
Історія держави та права зарубіжних країн: підручник
ОМ Бандурка, ОМ Головко, ІА Логвиненко, ЄС Логвиненко, ...
Харків: Майдан, 2020.-618 с., 2020
62020
The Legal Mechanisms of Ensuring Regional Cooperation in Combatting Crime Within the Framework of the Council of Europe: Experience of Ukraine
A Voitsikhovskyi, O Bakumov, O Ustymenko, M Marchuk
The Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS …, 2019
52019
Сутність та специфіка професійноі етики державного службовця
ОС Устименко
Право і суспільство, С. 135-138, 2016
42016
Загальна характеристика стандартів професійної поведінки працівників поліції в Англіі та Уельсі
ОС Устименко
Національні та міжнародні механізми захисту прав людини, 145-148, 2016
42016
Національна поліція Украіни у механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина
ОС Устименко
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові …, 2017
32017
Загальнотеоретична характеристика основних наукових концепцій походження держави
ОС Устименко
Науковий вісник Херсонського державного університету 1 (2), С. 25-28, 2017
32017
Поняття,види та функції правової культури
ОС Пінська
Вісник ХНУВС, 29-36, 2011
32011
Основные способы формирования профессионального правосознания и правовой культуры представителей юридической профессии
ЕС Устименко
Науковий вісник Ужгородського національного університету 1 (40), С. 20-23, 2016
22016
Особливості формування професійної правової свідомості і правової культури слідчого органів внутрішніх справ
ОС Устименко
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012
2*2012
Prisoners' Rights Issues in the Aspect of Human Rights Protection under the Conditions of the Coronavirus Disease Pandemic (COVID-19).
A Voitsikhovskyi, O Bakumov, O Ustymenko, Y Lohvynenko
Janus. Net e-journal of International Relations 13, 237-251, 2022
12022
Конституційне право: підручник
ОС Бакумов, ЛД Варунц, ТІ Гудзь, ЮМ Коломієць, МІ Марчук, ...
Харків, 2019.–484 с., 2019
12019
The observance of human right to freedom from torture in professional activity of the National Police of Ukraine (article 3 of the Convention for the protection of human rights …
AV Voitsikhovskyi, OS Bakumov, OS Ustymenko, VS Seliukov
JANUS. NET: e-journal of International Relations.-2019.-Vol. 10, N. º 2.-P …, 2019
12019
Теоретико-правовий аналіз принципів діяльності поліції в Україні
ОС Устименко
Права та обов'язки людини у сучасному світі, с.20-22, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20