Олена Устименко / Елена Устименко / Olena Ustymenko
Title
Cited by
Cited by
Year
Правова свідомість: загальна характеристика,основні риси та структура
ОС Пінська
Форум права, 784-788, 2011
82011
Деформація правової свідомості та її класифікація
ОС Пінська
Право і Безпека, 54-58, 2011
62011
Audit as a form of control of the State Financial Inspection of Ukraine
I Bohdaniuk, V Kolisnichenko, O Ustymenko
Baltic Journal of Economic Studies 4 (No. 5.), P. 31–35., 2018
32018
Поняття,види та функції правової культури
ОС Пінська
Вісник ХНУВС, 29-36, 2011
32011
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ЄВРОПОЛОМ ТА ЄВРОЮСТОМ
ОС Устименко
Сучасний рух науки: тези доп. III міжнародної науково-практичної інтернет …, 2018
12018
Регресійні моделі сонографічних параметрів нирок у чоловіків екто-мезоморфного соматотипу в залежності від особливостей антропометричних показників
ВГ Черкасов, ОС Устименко, ТМ Башир-Заде
Вісник Вінницького національного медичного університету, 405-409, 2017
12017
Моделювання за допомогою регресійного аналізу сонографічних параметрів нирок в залежності від особливостей розмірів тіла практично здорових жінок мезоморфного соматотипу
ВГ Черкасов, ОС Устименко
Мир медицины и биологии 13 (3 (61)), 2017
12017
Регресійні моделі сонографічних параметрів нирок у чоловіків мезоморфного соматотипу в залежності від особливостей розмірів тіла
ОС Устименко
Biomedical and biosocial anthropology, 105-108, 2017
12017
Some aspects of specific forensic examinations in respect of underage suspects
O Bandurka, O Ustymenko, I Panova, A Klymenko
Amazonia Investiga 8 (24), 138-144, 2019
2019
Gender equality in the United Nations
O Ustymenko
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові …, 2019
2019
The Legal Mechanisms of Ensuring Regional Cooperation in Combatting Crime Within the Framework of the Council of Europe: Experience of Ukraine
A Voitsikhovskyi, O Bakumov, O Ustymenko, M Marchuk
The Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS …, 2019
2019
Особливості зв’язків сонографічних розмірів нирок з ан-тропо-соматометричними показниками чоловіків та жінок різних соматотипів
ОС Устименко, ЕС Устименко
Друкарня НМУ, м. Київ, 2019
2019
The observance of human right to freedom from torture in professional activity of the national police of Ukraine (Article 3 of the Convention for the Protection Of Human Rights …
A Voitsikhovskyi, O Bakumov, O Ustymenko, V Seliukov
JANUS. NET e-journal of International Relations 10, 152-165, 2019
2019
Актуальные вопросы защиты прав лица, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского характера или решается вопрос об их применении
СЕ Абламский, СЄ Абламський, ВВ Романюк, ДВ Симонович, ...
Georgian medical news= Медицинские новости Грузии.-Тбилиси-New York, 2019 …, 2019
2019
Становлення громадянського суспільства в Україні в умовах суспільної і державної трансформації
ЛД Варунц, ОС Устименко
«Science progress in European countries: new concepts and modern solutions …, 2018
2018
Культурна дипломатія як одна з нетипових форм «класичної» дипломатії
ОС Устименко
Європейська дипломатія у ХХІ столітті / матеріали науково-практичного …, 2018
2018
Права національних меншин в Україні
ОС Устименко, ІЮ Шабельник
Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Дніпро, С. 211-213, 2018
2018
Sonographic model parameters of kidney in men and woman endo-mesomorphic somatotype depending on the anthropometric
ОС Устименко, ЕС Устименко
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, 2018
2018
Тестові завдання" КРОК-1". Анатомія людини (опорно-руховий апарат)
ОІ Азаров, МА Безштанько, ІВ Дзевульська, КА Дюбенко, МР Ігнатіщев, ...
Друкарня НМУ, Київ, 2018
2018
Права національних меншин в Україні
ІЮ Шабельник, ОС Устименко
матеріали всеукр. науково-практичної конференції, м. Дніпро: ДДУВС, 2018, С …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20