Ролінський О.В. (Oleksandr Rolinskyi)
Ролінський О.В. (Oleksandr Rolinskyi)
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкова система: Навчальний посібник
ОВ Олійник, ІВ Філон
К.: Центр навчальної літератури, 2006
712006
Місцеві фінанси: навч. посіб
ПК Бечко, ОВ Ролінський
К.: Центр учбової літератури, 32, 2007
592007
Організація і методика аудиту: навч. посіб.
НА Іванова
К.: Центр учбової літератури 216, 2008
572008
Ефективність інвестицій сільськогосподарських виробничих кооперативів
МІ Кісіль, ОВ Ролінський
К.: ННЦ ІАЕ 228, 2006
212006
Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів
ПМ Боровик, ОВ Ролінський
ТДВ" Інститут обліку і фінансів", м. Київ, 2015
172015
Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів
ПМ Боровик, ОВ Ролінський
ТДВ" Інститут обліку і фінансів", м. Київ, 2015
172015
Організація і методика аудиту: навчальний посібник
НА Іванова, ОВ Ролінський
Київ: ЦНЛ, 2008
62008
Selected aspects of the social protection system’s financial security in the context of shadow economy
M Malyovanyi, O Rolinskyi, N Lysa
Економічний часопис-ХХІ, 88-92, 2016
32016
Місцеві фінанси [Teкст]: навчальний посібник
ПК Бечко, ОВ Ролінськиий
К.: ЦУЛ, 2007
32007
Пріоритетні методи оцінки ефективності механізму оподаткування доходів фізичних осіб
ОВ Ролінський, ЛВ Барабаш
Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій], 65-71, 2012
12012
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
ПК Бечко, СА Власюк, ОВ Ролінський, МО Кобилянський
Бизнес Информ, 2020
2020
Методичні матеріали для виконання контрольних робіт з дисципліни" Фінансове посередництво"(для студентів заочної форми навчання спеціальності" Фінанси, банківська справа та …
СА Власюк, ПК Бечко, НВ Бондаренко, СМ Колотуха, ОВ Ролінський, ...
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016
2016
Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Фінансове посередництво»
СА Власюк, ПК Бечко, СМ Колотуха, НВ Бондаренко, ОВ Ролінський, ...
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016, 2016
2016
Податковий менеджмент: методичні матеріали для виконання індивідуального науково-дослідного завдання студентами денної форми навчання спеціальностей 071 «Облік і оподаткування …
ЛВ Барабаш, ПК Бечко, БС Гузар, ПМ Боровик, СА Власюк, ...
Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016., 2016
2016
Податки і податкова політика: методичні матеріали для виконання індивідуального науково-дослідного завдання студентами денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і …
ЛВ Барабаш, ПК Бечко, БС Гузар, ПМ Боровик, СА Власюк, ...
Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2016., 2016
2016
Методичні рекомендації щодо проходження науково-виробничої практики студентами освітньо-кваліфікаційного рівня" магістр" зі спеціальності 8.09010104" Плодоовочівництво і …
ОВ Мельник, РВ Яковенко, ВП Майборода
УНУС, 2014
2014
Аналіз структури акумулювання сум податку на доходи фізичних осіб до Зведеного бюджету України
ЛВ Барабаш, ОВ Ролінський, НВ Бондаренко
Київ: ПВНЗ" Київський інсттитут бізнесу та технологій", 2014, 2014
2014
Аналіз структури акумулювання сум податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету України
НВ Бондаренко, ЛВ Барабаш, ОВ Ролінський
КІБіТ., 2014
2014
Фінансовий менеджмент
СА Власюк, ОО Непочатенко, ПК Бечко, БС Гузар, СМ Колотуха, ...
Видавництво" Центр учбової літератури", 2013, 2013
2013
ОЦІНКА ПЛАНУВАННЯ ФІ НАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕН НЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬН ОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДА РСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧИГИРИНС ЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НІ Гвоздєй
Харків: Збірник ХНАУ ім. ВВ Докучаєва, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20