Дмитро Євгенович Кутоманов, Дмитрий Евгеньевич Кутоманов
Дмитро Євгенович Кутоманов, Дмитрий Евгеньевич Кутоманов
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Харківський національний університет
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Забезпечення конституційних прав особи в досудовому провадженні по кримінальних справах
ДЄ Кутоманов
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, 2009
122009
Методи забезпечення трудової дисципліни: теоретико-прикладні аспекти: монографія
ДЄ Кутоманов
Харків : Диса плюс, 2015
32015
Деякі проблемні питання інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі України
ДЄ Кутоманов
„Роль захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов …, 2006
2*2006
Заохочення як метод забезпечення дисципліни праці: проблеми при застосуванні в трудовому праві
ДЄ Кутоманов
Південноукраїнський правничий часопис Одеського державного університету …, 2014
1*2014
Проблеми забезпечення конституційних прав особи в кримінальному процесі України
ДЄ Кутоманов
Юридична осінь 2010 року: Тези доповідей та наукових повідомлень …, 2010
1*2010
Кримінальний процес
ОВ Капліна, ЮМ Грошевий, ТМ Мірошниченко, СО Гриненко, ...
Видавництво" Право", 2010
12010
Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця: актуальні проблеми правового забезпечення і правозастосування
ОМ Ярошенко, ДЄ Кутоманов, ГО Яковлєва, ДО Честа, ПО Яковлєв
Х.: Юрайт, 2017
2017
Трудовой аспект участия акционера в управлении акционерным обществом
ДЕ Кутоманов
Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі …, 2015
2015
Право на управление обществом как одно из корпоративных прав акционера
ДЕ Кутоманов
Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі …, 2015
2015
Методи забезпечення трудової дисципліни в сучасних умовах господарювання
ДЄ Кутоманов
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук …, 2015
2015
Методи забезпечення трудової дисципліни в сучасних умовах господарювання. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове …
ДЄ Кутоманов
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015
2015
Зарубежные стандарты в сфере обеспечения трудовой дисциплины
ДЕ Кутоманов
Право и политика, 89-93, 2014
2014
Історичний генезис становлення дисципліни праці
ДЄ Кутоманов
«Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого …, 2014
2014
Притягнення до дисциплінарної відповідальності як метод забезпечення трудової дисципліни: проблеми та напрямки вдосконалення
ДЄ Кутоманов
Наука і правоохорона 2 (4), 112-115, 2014
2014
О системе методов обеспечения трудовой дисциплины
ДЕ Кутоманов
International Scientific Journal Euro-American Scientific Cooperation …, 2014
2014
Заходи дисциплінарної та матеріальної відповідальності як вираження методу примусу
ДЄ Кутоманов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2014
2014
Загальнотеоретичні аспекти оптимізації правового регулювання непрямих методів забезпечення дисципліни праці
ДЄ Кутоманов
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток державності …, 2014
2014
Организационное регламентирование как составляющая организационных методов обеспечения трудовой дисциплины
ДЕ Кутоманов
Право и закон, 108-112, 2014
2014
Зарубіжний досвід забезпечення трудової дисципліни на прикладах країн Східної Європи та Балтики
ДЄ Кутоманов
Публічне право, 128-132, 2014
2014
Місце правового виховання у процесі забезпечення трудової дисципліни
ДЄ Кутоманов
Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ: зб. матеріалів круг …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20