Kutomanov Dmytro, Дмитро Євгенович Кутоманов, Дмитрий Евгеньевич Кутоманов
Kutomanov Dmytro, Дмитро Євгенович Кутоманов, Дмитрий Евгеньевич Кутоманов
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Забезпечення конституційних прав особи в досудовому провадженні по кримінальних справах
ДЄ Кутоманов
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, 2009
172009
Методи забезпечення трудової дисципліни: теоретико-прикладні аспекти: монографія
ДЄ Кутоманов
Харків : Диса плюс, 2015
102015
Кримінальний процес
ОВ Капліна, ЮМ Грошевий, ТМ Мірошниченко, СО Гриненко, ...
Видавництво" Право", 2010
52010
Методи забезпечення трудової дисципліни в сучасних умовах господарювання
ДЄ Кутоманов
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук …, 2015
4*2015
Методи забезпечення трудової дисципліни в сучасних умовах господарювання. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове …
ДЄ Кутоманов
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015
42015
Цивільне право України: навч. посібник.
ІІ Килимник, АМ Бровдій, ДЄ Кутоманов
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
32014
Судовий контроль–гарантія забезпечення конституційних прав громадян на досудовому слідстві
ДЄ Кутоманов
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2008
32008
Деякі проблемні питання інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі України
ДЄ Кутоманов
„Роль захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов …, 2006
2*2006
Заохочення як метод забезпечення дисципліни праці: проблеми при застосуванні в трудовому праві
ДЄ Кутоманов
Південноукраїнський правничий часопис Одеського державного університету …, 2014
1*2014
Шляхи вдосконалення правового регулювання непрямих методів забезпечення дисципліни праці
ДЄ Кутоманов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2014
12014
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ ДО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ
МІ Іншин, ММ Клемпарський, ВЛ Костюк, ДЄ Кутоманов, ОА Линдюк, ...
2018
Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця: актуальні проблеми правового забезпечення і правозастосування
ОМ Ярошенко, ДЄ Кутоманов, ГО Яковлєва, ДО Честа, ПО Яковлєв
Х.: Юрайт, 2017
2017
Трудовой аспект участия акционера в управлении акционерным обществом
ДЕ Кутоманов
Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі …, 2015
2015
Право на управление обществом как одно из корпоративных прав акционера
ДЕ Кутоманов
Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі …, 2015
2015
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ
ЄЮ Подорожній, РІ Кондратьєв, ВЛ Костюк, ДЄ Кутоманов, ...
2015
Зарубежные стандарты в сфере обеспечения трудовой дисциплины
ДЕ Кутоманов
Право и политика, 89-93, 2014
2014
Історичний генезис становлення дисципліни праці
ДЄ Кутоманов
«Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого …, 2014
2014
Притягнення до дисциплінарної відповідальності як метод забезпечення трудової дисципліни: проблеми та напрямки вдосконалення
ДЄ Кутоманов
Наука і правоохорона 2 (4), 112-115, 2014
2014
О системе методов обеспечения трудовой дисциплины
ДЕ Кутоманов
International Scientific Journal Euro-American Scientific Cooperation …, 2014
2014
Заходи дисциплінарної та матеріальної відповідальності як вираження методу примусу
ДЄ Кутоманов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20