Follow
Юрий Лупенко/ Ю Лупенко/ Y Lupenko/ U Lupenko
Юрий Лупенко/ Ю Лупенко/ Y Lupenko/ U Lupenko
Национальный научный центр "Институт аграрной экономики"
Verified email at iae.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Аграрна реформа в Українi та iн.; за ред. ПI Гайдуцького
ПI Гайдуцький, ПТ Саблук, ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк, ...
291*2005
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року
ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк
К.: ННЦ «ІАЕ, 2012
1582012
Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності
ЮО Лупенко, МФ Кропивко
Економіка АПК, 5-21, 2013
1442013
Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku
VYMV YO Lupenko
137*2012
Результати і проблеми реформування сільського господарства України
ЮО Лупенко, ПТ Саблук, ВЯ Месель-Веселяк, ММ Федоров
Економіка АПК, 26-38, 2014
1062014
Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: практичний посібник
ВМ Алексійчук, ПТ Саблук, ЮО Лупенко, ОМ Шпичак
79*2000
Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів
Ю Лупенко, Л Тулуш
Економіка АПК, 5-17, 2016
70*2016
Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи
ЮО Лупенко
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 30-34, 2015
672015
Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи
ЮО Лупенко, МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Київ: ННЦ" ІАЕ". 2014.-514 с., 2014
63*2014
Основи аграрного підприємництва
МЙ Малік
К.: ІАЕ, 2000
592000
Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК.-2010.-№ 7.-С. 132-139., 2010
572010
Формування перспективної моделі сільського господарства України
ЮО Лупенко
Економіка АПК, 10-14, 2012
552012
Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь
ММ Й., ЛЮ О., ПВ А.
53*2011
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України
ЮО Лупенко
Економіка АПК, 5-11, 2014
512014
Стратегiчнi напрями розвитку сiльського господарства України на перiод до 2020 року
ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк, МЙ Малiк
512012
Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення
ЮО Лупенко, ОВ Ходаківська
Економіка АПК, 5-15, 2016
502016
Розвиток пiдприємництва i кооперацiї: iнституцiональний аспект: моногр.
ЮО Лупенко, МЙ Малiк, ВМ Заяць, ОГ Шпикуляк
45*2016
Transformatsiia zemelnykh vidnosyn u silskomu hospodarstvi (analitychnyi ohliad)
OVK YO Lupenko
44*2015
Формування глобального i регiонального ринкiв сiльськогосподарської сировини та продовольства: монографiя та iн.; за ред. ЮО Лупенка, МI Пугачова
ЮО Лупенко, МI Пугачов, БВ Духницький
43*2015
Сучасний стан та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору України: завдання агроекономічної науки
ЮО Лупенко
Економіка АПК, 6-10, 2015
41*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20