Подписаться
Юрий Лупенко/ Ю Лупенко/ Y Lupenko/ U Lupenko
Юрий Лупенко/ Ю Лупенко/ Y Lupenko/ U Lupenko
Национальный научный центр "Институт аграрной экономики"
Подтвержден адрес электронной почты в домене iae.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аграрна реформа в Українi та iн.; за ред. ПI Гайдуцького
ПI Гайдуцький, ПТ Саблук, ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк, ...
292*2005
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року
ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк
К.: ННЦ ІАЕ, 2012
1612012
Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності
ЮО Лупенко, МФ Кропивко
Економіка АПК, 5-21, 2013
1432013
Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku
VYMV YO Lupenko
137*2012
Результати і проблеми реформування сільського господарства України
ЮО Лупенко, ПТ Саблук, ВЯ Месель-Веселяк, ММ Федоров
Економіка АПК, 26-38, 2014
1052014
Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: практичний посібник
ВМ Алексійчук, ПТ Саблук, ЮО Лупенко, ОМ Шпичак
78*2000
Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів
Ю Лупенко, Л Тулуш
Економіка АПК, 5-17, 2016
75*2016
Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи
ЮО Лупенко, МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Київ: ННЦ" ІАЕ". 2014.-514 с., 2014
68*2014
Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи
ЮО Лупенко
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 30-34, 2015
672015
Основи аграрного підприємництва
МЙ Малік
К.: ІАЕ, 2000
592000
Формування перспективної моделі сільського господарства України
ЮО Лупенко
Економіка АПК, 10-14, 2012
572012
Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК.-2010.-№ 7.-С. 132-139., 2010
562010
Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення
ЮО Лупенко, ОВ Ходаківська
Економіка АПК, 5-15, 2016
532016
Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь
ММ Й., ЛЮ О., ПВ А.
52*2011
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України
ЮО Лупенко
Економіка АПК, 5-11, 2014
512014
Стратегiчнi напрями розвитку сiльського господарства України на перiод до 2020 року
ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк, МЙ Малiк
512012
Формування глобального i регiонального ринкiв сiльськогосподарської сировини та продовольства: монографiя та iн.; за ред. ЮО Лупенка, МI Пугачова
ЮО Лупенко, МI Пугачов, БВ Духницький
50*2015
Розвиток пiдприємництва i кооперацiї: iнституцiональний аспект: моногр.
ЮО Лупенко, МЙ Малiк, ВМ Заяць, ОГ Шпикуляк
48*2016
Transformatsiia zemelnykh vidnosyn u silskomu hospodarstvi (analitychnyi ohliad)
OVK YO Lupenko
44*2015
Сучасний стан та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору України: завдання агроекономічної науки
ЮО Лупенко
Економіка АПК, 6-10, 2015
41*2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20