Подписаться
Юрій Лупенко/ Юрий Лупенко/ Ю Лупенко/ Y Lupenko/ U Lupenko
Юрій Лупенко/ Юрий Лупенко/ Ю Лупенко/ Y Lupenko/ U Lupenko
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
Подтвержден адрес электронной почты в домене iae.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аграрна реформа в Українi та iн.; за ред. ПI Гайдуцького
ПI Гайдуцький, ПТ Саблук, ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк, ...
318*2005
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року
ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк
К.: ННЦ ІАЕ, 2012
1892012
Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності
ЮО Лупенко, МФ Кропивко
Економіка АПК, 5-21, 2013
1612013
Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku
VYMV YO Lupenko
159*2012
Результати і проблеми реформування сільського господарства України
ЮО Лупенко, ПТ Саблук, ВЯ Месель-Веселяк, ММ Федоров
Економіка АПК, 26-38, 2014
1202014
Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів
Ю Лупенко, Л Тулуш
Економіка АПК, 5-17, 2016
86*2016
Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи: колективна монографія
ЮО Лупенко, МЙ Малік, ОГ Шпикуляк, ЛВ Білозор, ІС Гончаренко, ...
ННЦ" ІАЕ", 2014
85*2014
Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: практичний посібник
ВМ Алексійчук, ПТ Саблук, ЮО Лупенко, ОМ Шпичак
81*2000
Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи
ЮО Лупенко
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 30-34, 2015
762015
Основи аграрного підприємництва
МЙ Малік
К.: ІАЕ, 2000
702000
Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК.-2010.-№ 7.-С. 132-139., 2010
682010
Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення
ЮО Лупенко, ОВ Ходаківська
Економіка АПК, 5-15, 2016
662016
Formation of supply and demand in the market for organic products
YO Lupenko
Organic Production and Food Security, 2013
63*2013
Формування перспективної моделі сільського господарства
ЮО Лупенко
Економіка АПК, 10-14, 2012
632012
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України
ЮО Лупенко
Економіка АПК, 5-11, 2014
622014
Формування глобального i регiонального ринкiв сiльськогосподарської сировини та продовольства: монографiя та iн.; за ред. ЮО Лупенка, МI Пугачова
ЮО Лупенко, МI Пугачов, БВ Духницький
59*2015
Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України.
ЮО Лупенко, ОВ Захарчук
Ekonomika APK, 2018
55*2018
Розвиток пiдприємництва i кооперацiї: iнституцiональний аспект: моногр.
ЮО Лупенко, МЙ Малiк, ВМ Заяць, ОГ Шпикуляк
54*2016
Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь
ММ Й., ЛЮ О., ПВ А.
54*2011
Strategy direction development of rural economy Ukraine for the period till 2020 year
YO Lupenko, VJ Mesel-Veselyanka
Kiev: NSC" IAE"(in Ukr.), 2012
52*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20