Follow
Сергій Квіт = Serhiy Kvit
Сергій Квіт = Serhiy Kvit
National University of Kyiv-Mohyla academy
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Масові комунікації
С Квіт
Видавничий дім" Києво-Могилянська академія", 2008
368*2008
Основи герменевтики: Навчальний посібник
С Квіт
Видавничий дім" КМ Академія", 2003
1872003
Дмитро Донцов. Ідеологічний портрет
С Квіт
К.: Видавничий центр «Київський університет, 2000
492000
Герменевтика стилю
С Квіт
422011
Потрібні зміни: зміст і завдання освітніх реформ
С Квіт
Українська правда 27, 2015
272015
The ideology of the Euromaidan
S Kvit
Social, Health, and Communication Studies Journal 1 (1), 27-40, 2014
242014
Алгоритм університетського розвитку
С Квіт
232008
Masovi komunikatsii [Mass communications]
S Kvit
Kyiv: vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia»[in Ukrainian], 2008
202008
Герменевтика:[навч. посіб.]
СМ Квіт
К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2005
19*2005
Дмитро Донцов. Ідеологічний портрет: Монографія
С Квіт
ВЦ «Київський університет, 2000
192000
Усе має змінитися: десять кроків з реформування вищої освіти після війни
С Квіт
Дзеркало тижня, 2022
162022
Призначення університету і клітка для тигра
С Квіт
Дзеркало тижня, 2006
162006
В межах, поза межами і на межі
С Квіт
Асоціяція "Нова література", 1999
161999
Виміри філософської герменевтики
С Квіт
152007
Дмитро Донцов і «Літературно-Науковий Вістник»(«Вістник») на тлі розвитку української літератури і журналістики 20-х–30-х років
СМ Квіт
Ідеологічні, естетичні та організаційні принципи: автореф. дис. на здобуття …, 2000
142000
Higher Education in Ukraine in the Time of Independence: Between Brownian Motion and Revolutionary Reform
S Kvit
Kyiv-Mohyla Humanities Journal, 141-159, 2020
132020
The Battlerfront of civilizations: education in Ukraine
S Kvit
Kyiv Mohyla Academy Publishing House, 2015
132015
Потрібні зміни: зміст і завдання освітніх реформ [Електронний ресурс]
С Квіт
Українська правда.–27.01, 2015
132015
Mass communications
S Kvit
Kyievo-Mohylianska akademiia, Kyyiv (in Ukrainian), 2008
132008
Richnyi zvit Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity (Annual report of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education)
S Kvit, O Yeremenko
Natsionalne ahentstvo iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity, Kyiv, 2021
122021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20